Szkoła Medyczna STM

Terapeuta zajęciowy

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Wspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Podejmowane przez niego działania mają na celu poprawę funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta. Terapeuta zajęciowy planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb, zainteresowań i możliwości podopiecznego.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku terapeuta zajęciowy posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • placówkach rehabilitacji;Krankenpfleger arbeitet mit zufriedenen Senioren im Pflegeheim
 • szpitalach;
 • sanatoriach;
 • domach dziennego pobytu;
 • domach pomocy społecznej;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • klubach seniora;
 • świetlicach terapeutycznych;
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

 

Absolwenci kierunku terapeuta zajęciowy posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio–psycho-społecznych podopiecznego;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ