Szkoła Medyczna STM

Opiekun medyczny

OKRES KSZTAŁCENIA: 1,5 ROKU (3 SEMESTRY)

Rozpoznaje potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej oraz planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Wykształceni przez nas opiekunowie medyczni posiadają uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • szpitalach;Helpful. Smiling and cheerful senior woman with her kind nurse
 • domach pomocy społecznej;
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • hospicjach;
 • środowisku domowym osoby chorej.

Absolwenci kierunku opiekun medyczny posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • wykonywania zabiegów higienicznych u podopiecznych,
 • pomocy przy obsłudze sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego,
 • pomocy w codziennych czynnościach,
 • aktywizowania pacjentów do samodzielności i utrzymywania więzi społecznych,
 • udzielania wsparcia emocjonalnego pacjentom i ich rodzinom,
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ