Szkoły   STM

Zmiana kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Technikum STM w Częstochowie informuje, że w związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku zmodyfikowany został kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Technikum STM:
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
zamiast 21 - 23 kwietnia 2020 r. ⇒ 16 - 18 czerwca 2020 r.
zamiast 4 - 6 maja 2020 r. ⇒ 8 - 10 czerwca 2020 r.