Szkoły   STM

Zmiana kalendarza roku szkolnego 2019/2020

Dyrektor Technikum STM w Częstochowie informuje, że w związku ze zmianą harmonogramu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku zmodyfikowany został kalendarz roku szkolnego 2019/2020 Technikum STM:
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ
zamiast 21 – 23 kwietnia 2020 r. ⇒ 16 – 18 czerwca 2020 r.
zamiast 4 – 6 maja 2020 r. ⇒ 8 – 10 czerwca 2020 r.