Szkoły   STM

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informujemy, że wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 31.08.2018 r.