Szkoły   STM

TERMINY ZJAZDÓW – Szkoła Policealna PSESiE

I rok

25,26.02.2017 r.
11, 12.03.2017 r.
25,26.03.2017 r.
08,09.04.2017 r.
29,30.04.2017 r.
13,14.05.2017  r.
27,28.05.2017 r.
17,18.06.2017 r.

II rok

18,19.02.2017 r.
04,05.03,2017 r.
18,19.03.2017 r.
01,02.04.2017 r.
22,23.04.2017 r.
06,07.05.2017 r.
20,21.05.2017 r.
10,11.06.2017 r.