Szkoły   STM

Terminy egzaminu zawodowego

EGZAMIN PISEMNY:

11.06.2021 r.Technik informatyk (INF. 02)

godz. 9.00 –     I zmiana

godz. 12.00 –  II zmiana

godz. 14.00 –  III zmiana

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY:

15.06.2021 r.Technik informatyk (INF. 02)

godz. 8.00 –      I zmiana

godz. 12.30 –    II zmiana

godz. 17.00 –   III zmiana

16.06.2021 r.Technik informatyk (INF. 02)

godz. 8.00 –     I zmiana

godz. 12.30 –   II zmiana