Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

CZĘŚĆ PISEMNA:

12.01.2017 r. godz. 14.00 (czas trwania egzaminu – 60 min.) – Technik masażysta (Z.1), Opiekun medyczny (Z.4) w sali nr 102 (ul. Kilińskiego 5)
12.01.2017 r. godz. 10.00 (czas trwania egzaminu – 60 min.) – Technik administracji (A.68) w sali nr 102 (ul. Kilińskiego 5)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

09.01.2017 r. godz. 9.00 (czas trwania egzaminu – 180 min.) – Technik administracji (A.68) w sali nr 101 (ul. Kilińskiego 5)
09.01.2017 r. godz. 13.00 (czas trwania egzaminu – 120 min.) – Technik  bezpieczeństwa i higieny pracy (Z.13) w sali nr 101 (ul. Kilińskiego 5)
30.01.2017 r. godz. 12.00 (czas trwania egzaminu – 120 min.) – Technik masażysta (Z.1) w sali numer numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
31.01.2017 r. godz. 12.00 (czas trwania egzaminu – 120 min.) – Opiekun medyczny (Z.4) w pracowni opiekuna medycznego TEB Edukacja (ul. Pułaskiego 4/6)

 

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego.
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.

 

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2017 r. – 31.03.2017 r.