Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

Część pisemna – 22 czerwca 2015 roku (poniedziałek):

 • Technik masażysta (Z.1) – godz. 14.00 w sali gimnastycznej LO im. J. Słowackiego
 • Opiekunka dziecięca (Z.11) – godz. 14.00 w sali gimnastycznej LO im. J. Słowackiego
 • Opiekun medyczny (Z.4) – godz. 14.00 w sali gimnastycznej LO im. J. Słowackiego
 • Technik usług kosmetycznych (A.62) – godz. 14.00 w sali numer 3 LO im. J. Słowackiego
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (Z.6) – godz. 14.00 w sali numer 3 LO im. J. Słowackiego
 • Technik administracji (A.68) – godz. 10.00 w sali numer 2a w LO im. J. Słowackiego

Część praktyczna:

 • Technik masażysta (Z.1) – wykonanie (120 min.) – 24.06.2015 r. (zmiana 1-godz.8.00, zmiana 2-godz.12.00, zmiana 3-godz.16.00) i 25.06.2015 r. (zmiana 1-godz.8.00, zmiana 2-godz. 12.00, zmiana 3-godz. 16.00) miejsce odbywania się egzaminu: sala numer 5 Kamienica Kupiecka
 • Opiekunka dziecięca (Z.11) – wykonanie (180 min.) – 29.06.2015 r. ( zmiana 1-godz. 9.00, zmiana 2-godz. 15.00) i 30.06.2015 r. (zmiana 1-godz. 9.00, zmiana 2-godz. 15.00) miejsce odbywania się egzaminu: sala numer 5 Kamienica Kupiecka
 • Opiekun medyczny (Z.4) – wykonanie (120 min.) – 19.06.2015 r. (zmiana 1-godz. 8.00, zmiana 2-godz. 12.00, zmiana 3-godz. 16.00) miejsce odbywania się egzaminu: TEB Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6 Pracownia opiekuna medycznego
 • Technik usług kosmetycznych (A.62) – wykonanie (120 min.) – 09.06.2015 r. (zmiana 2-godz. 12.00, zmiana 3 godz.-16.00) miejsce odbywania się egzaminu: TEB Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6 Pracownia kosmetyki
 • Opiekun w domu pomocy społecznej (Z.6) – wykonanie (120 min.) – 09.06.2015 r. (zmiana 2-godz. 12.00, zmiana 3-godz. 16.00) i 10.06.2015 r. (zmiana 1-godz. 8.00, zmiana 2-godz. 12.00, zmiana 3-godz. 16.00) miejsce odbywania się egzaminu: TEB Częstochowa ul. Pułaskiego 4/6 Pracownia opiekuna w DPS
 • Technik administracji (A.68) – dokumentacja (180 min.) – 23.06.2015 r. godz. 9.00 w sali numer 2 LO im. J. Słowackiego

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.