Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin)

CZĘŚĆ PISEMNA:

11.01.2018 r. godz. 14.00 w sali 102 (ul. Kilińskiego5) – Opiekun medyczny (Z.4)

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

10.01.2018 r. godz. 9.00  w sali 102 (ul. Kilińskiego5) – Technik administracji (A.68) dokumentacja czas trwania egzaminu 180 minut.

29.01.2018 r. godz. 8.00 (zmiana 1) – Opiekun medyczny (Z.4) w pracowni Opiekuna medycznego TEB Edukacja ul. Pułaskiego 4/6

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.