Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy egzamin) sesja maj – lipiec

Część pisemna – 17.06.2016 roku

 • Technik masażysta (Z.1) – godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Opiekun medyczny (Z.4) – godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Opiekunka dziecięca (Z.11) – godz. 14.00 w sali numer 3 (LO im. J. Słowackiego)
 • Technik administracji (A.68) – godz. 10.00 w sali numer 1 (LO im. J. Słowackiego)

Część praktyczna:

  • Technik masażysta (Z.1) – wykonanie (120 min.) 27.06.2016 r. zmiana 1 – godz. 8.00, zmiana 2 – godz. 12.00, zmiana 3 – godz. 16.00 w sali numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
  • Opiekun medyczny (Z.4) – wykonanie (120 min.) 29.06.2016 r. zmiana 1 – godz. 8.00, zmiana 2 – godz. 12.00, zmiana 3 – godz. 16.00 w pracowni opiekuna medycznego (TEB ul. Pułaskiego 4/6)
  • Opiekunka dziecięca (Z.11) – wykonanie (180 min.) 22.06.2016 r. zmiana 1 – godz. 9.00, zmiana 2 – godz.15.00 w sali numer 105 (ul. Kilińskiego 5)
  • Technik administracji (A.68) – dokumentacja ( 180 min.) 23.06.2016 r. godz. 9.00 w sali numer 1 (LO im. J. Słowackiego). Materiały i przybory pomocnicze – kalkulator z podstawowymi funkcjami matematycznymi.

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem  egzaminu zawodowego.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.