Szkoły   STM

Terminy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów (stary egzamin)

ETAP PISEMNY

  • 15 czerwca 2015 roku (poniedziałek) godz. 12.00 (sala 1 Kamienica Kupiecka)

ETAP PRAKTYCZNY

  • 16 czerwca 2015 roku (wtorek) godz. 9.00 – technik administracji (sala 1 Kamienica Kupiecka)
  • 17 czerwca 2015 roku (środa) godz. 9.00 – opiekunka dziecięca, technik masażysta (sala 1 Kamienica Kupiecka)

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Poniżej znajduje się wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu zawodowego