Szkoły   STM

Terminy egzaminu zawodowego

EGZAMINY PISEMNE:

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STM w Częstochowie:

09.06.2021 r.Opiekun medyczny (MED. 03)
godz. 9.00 –    I zmiana
godz. 12.00 –  II zmiana

SZKOŁA MEDYCZNA STM w Częstochowie:

10.06.2021 r. – Technik masażysta (MED. 10)
godz. 10.00 –  I zmiana

22.06.2021 r.Technik masażysta (MS. 01) – Formuła 2017 – pisemny papierowy
godz. 14.00

 

EGZAMINY PRAKTYCZNE:

POLICEALNA SZKOŁA MEDYCZNA STM w Częstochowie:

20.06.2021 r. – Opiekun medyczny (MED. 03)
godz. 14.00 –  III zmiana
godz. 17.00 –  IV zmiana

21.06.2021 r.Opiekun medyczny (MED. 03)
godz. 8.00 –      I zmiana
godz. 11.00 –    II zmiana
godz. 14.00 –   III zmiana
godz. 17.00 –   IV zmiana

SZKOŁA MEDYCZNA STM w Częstochowie:

17.06.2021 r.Technik masażysta (MED. 10)
godz. 8.00 –     I zmiana
godz. 12.00 –  II zmiana
godz. 16.00 – III zmiana

29.06.2021 r. – Technik masażysta (MS. 01) – Formuła 2017
godz. 8.00 – I zmiana

 

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu zawodowego.
Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość i czarnym długopisem.