Technik usług kosmetycznych – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych posiadają kwalifikacje w zakresie:
 • określania celów i zadań zawodu;
 • charakteryzowania wyposażenia różnego rodzaju gabinetów kosmetycznych;
 • organizowania stanowiska pracy;
 • charakteryzowania metod i środków oraz ogólnch zasad dezynfekcji, dezynsekcji, sterylizacji;
 • posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i ekonomii w sferze działalności gabinetu kosmetycznego;
 • postępowania zgodnego z obowiązującymi w zawodzie normami etycznymi;
 • posługiwania się nomenklaturą używaną w światowej kosmetyce i kosmetologii;
 • rozpoznawania i charakteryzowania rodzaju skóry i włosów;
 • diagnozowania w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków, odróżniania skóry zdrowej od chorobowo zmienionej;
 • sporządzania i stosowania prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych;
 • charakteryzowania składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce oraz ich działania na skórę i organizm;
 • ustalania rodzaju zabiegu kosmetycznego zgodnie z rozpoznaniem;
 • wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej zgodnie z etyką zawodową;
 • wykonywania zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań;
 • obsługiwania aparatów i urządzeń stosowanych w kosmetyce z uwzględnieniem obowiązujących aktualnie przepisów sanitarnych, BHP i ppoż.;
 • oceniania jakości wykonanego zabiegu;
 • udzielania porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej;
 • nawiązywania kontaktu z klientami;
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • pozyskiwania informacji o nowościach i trendach rozwojowych w kosmetyce i kosmetologii;
 • korzystania z literatury zawodowej.