Szkoła Policealna PSESIE

Technik usług kosmetycznych

Opis kierunku

Technik usług kosmetycznych wykonuje zabiegi w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udziela porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej. Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik usług kosmetycznych posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:
  • gabinetach kosmetycznych;
  • gabinetach odnowy biologicznej;
  • firmach kosmetycznych.
Absolwentów tego kierunku wyposażamy również w wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnego gabinetu kosmetycznego. Do świadczenia wysokiej jakości usług kosmetycznych potrzebna jest szeroka wiedza, odpowiednie wykształcenie ogólne i zawodowe. Dbając o wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych,kształcenie na kierunku technik usług kosmetycznych realizujemy w dużej mierze poprzez zajęcia praktyczne. Zajęcia te umożliwiają uczniom zapoznanie się z wyposażeniem i specyfiką funkcjonowania gabinetu kosmetycznego, co pozwala na przyswojenie i ugruntowanie umiejętności praktycznych oraz konfrontację wiedzy teoretycznej z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce. Uznając za ważną dla tego zawodu umiejętność tworzenia dobrych relacji międzyludzkich - dbamy o wzmacnianie u naszych uczniów takich cech i postaw jak:
  • komunikatywność;
  • uczciwość i rzetelność;
  • dokładność i odpowiedzialność;
  • opanowanie i cierpliwość;
  • systematyczność w działaniu.
Kształcimy techników usług kosmetycznych o wysokim poziomie umiejętności właściwych dla tego zawodu.