Technikum STM

Technik spedytor

Technik spedytor składa się z jednej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

  • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.

Technik spedytor:

  • organizuje przewóz towarów/ładunków od nadawcy do odbiorcy w kraju i za granicą przy wykorzystaniu środków transportu samochodowego, kolejowego, morskiego, wodnego śródlądowego, lotniczego, intermodalnego, a także poszukuje dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu.
  • odpowiedzialny jest za wypełnianie dokumentów oraz organizację odpraw celnych
  • doradza w sprawach wyboru środka transportu i drogi przewozu, przygotowania ładunku do przewozu
  • ubezpiecza towar, opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów, zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi, sporządza i kompletuje dokumenty przewozowe i inne
  • organizuje załadunek i wyładunek towarów oraz nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

Absolwenci kierunku będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.