Technikum STM

Technik reklamy

Technik reklamy składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

  • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego
  • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Technik reklamy:

  • tworzy, produkuje oraz sprzedaje usługi reklamowe
  • przygotowuje oferty produktów i usług reklamowych
  • prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych
  • tworzy przekaz reklamowy
  • wykonuje projekty reklamy
  • organizuje i prowadzi kampanie reklamowe
  • tworzy plan mediowy
  • bada skuteczność i efektywność reklamy.

Absolwenci kierunku będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.