TechnikumSTM 

Technik rachunkowości

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach finansowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik rachunkowości posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych,Young female credit consultant calculating interest rate at desk
 • instytucjach finansowych,
 • jednostkach finansów publicznych,
 • kancelariach doradczych i audytorskich,
 • biurach rachunkowych,
 • własnych działalnościach gospodarczych.

Absolwenci kierunku technik rachunkowości posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • prowadzenia rachunkowości,
 • rozliczania danin publicznych,
 • rozliczania wynagrodzeń,
 • rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
 • prowadzenia analizy finansowej.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ