Technikum STM

Technik logistyk

Technik logistyk składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu.

Technik logistyk:

  • zajmuje się sprawnym funkcjonowaniem logistyki w firmie, koordynowaniem pracy magazynu oraz zaopatrzenia, a także odpowiada za działania, które firma podejmuje w zakresie importu oraz eksportu
  • współpracuje z dostawcami oraz klientami firmy
  • prowadzi nadzór nad środkami transportu i prowadzi ścisłą współpracę z magazynem oraz działem sprzedaży.
  • kompletuje dokumenty dotyczące sprzedaży
  • odpowiada za kontaktowanie się i współpracę z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi
  • może zajmować się analizą istniejących systemów logistycznych oraz wdrażaniem zmian optymalizujących jego działanie.

Absolwenci kierunku będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.