Szkoła Policealna PSESIE

Technik informatyk – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik informatyk posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • posługiwania się komputerami, w tym IBM PC;
 • posługiwania się systemami operacyjnymi;
 • pracowania w wybranych rodzajach sieci komputerowych;
 • posługiwania się wiedzą o budowie i działaniu systemów operacyjnych w stopniu pozwalającym na opanowanie umiejętności pracy z innymi systemami i innymi rodzajami komputerów, także pracujących w sieci;
 • posługiwania się typowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym;
 • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania dla podstawowych zastosowań;
 • posługiwania się językami obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL;
 • zakładania i utrzymywania bazy danych i nadzorowania ich pracy;
 • projektowania bazy danych i ich oprogramowania;
 • programowania w wybranych językach, w szczególności Pascal, C++;
 • stosowania dowolnych innych powszechnie używanych języków programowania;
 • stosowania metod programowania i doboru algorytmów, niezależnie od używanego języka programowania;
 • posługiwania się dokumentacją i literaturą fachową;
 • organizowania i utrzymywania w należytym porządku własne stanowiska pracy i podległego zespołu zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, w tym wymaganiami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z pisanej po angielsku dokumentacji oprogramowania i sprzętu;
 • właściwego prezentowania swoich kwalifikacji podczas poszukiwania pracy;
 • wykonywania rozliczeń kosztów wyrobów i usług;
 • komunikowania się, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych;
 • działania twórczo, samodzielnego podejmowania decyzji w procesie pracy oraz korzystania ze swoich praw;
 • samodzielnego doskonalenia swoich kwalifikacji.