TechnikumSTM 

Technik informatyk

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Przygotowuje stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Projektuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik informatyk posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • firmach zajmujących się eksploatacją i projektowaniem systemów informatycznych,Laptop.
  • przedsiębiorstwach prywatnych i urzędach publicznych w działach: obsługi informatycznej lub sieciowo-informatycznym,
  • firmach prowadzących doradztwo informatyczne.

Absolwenci kierunku technik informatyk posiadają kwalifikacje w zakresie:

  • montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych,
  • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami,
  • projektowania baz danych i administrowania bazami danych,
  • tworzenia stron www i aplikacji internetowej, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ