Technikum STM

Technik informatyk

Technik informatyk składa się z dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk:

 • obsługuje, naprawia i konserwuje komputery typu PC oraz komputeryLaptop.
 • i urządzenia mobilne, posługując się gotowym oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym
 • zajmuje się montowaniem oraz eksploatacją systemów oraz lokalnych sieci komputerowych i urządzeń peryferyjnych
 • zajmuje się programowaniem aplikacji internetowych, w tym projektowaniem, tworzeniem i administracją stronami WWW i systemami zarządzania treścią
 • wykonuje oraz nadzoruje prace lokalnych sieci komputerowych oraz projektuje, opracowuje, administruje i użytkuje bazy danych.

Absolwenci kierunku będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego, a także uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Cyberbezpieczeństwo

Technik informatyk o specjalizacji cyberbezpieczeństwo to kierunek pozwalający zdobyć kwalifikacje w zawodzie technik informatyk, jednocześnie skupiając się na poznaniu technik, procesów i praktyk stosowanych w celu ochrony sieci informatycznych, urządzeń, programów i danych przed atakami, uszkodzeniami lub nieautoryzowanym dostępem.

 • Dodatkowe lekcje z praktykami z zakresu cyberbezpieczeństwa (wojskowymi i policyjnymi)
 • Praktyki w renomowanych firmach tj. Grupa Lew

E-sport

Technik informatyk o specjalizacji e-sport jest połączeniem pasji, hobby oraz obowiązku szkolnego.

 • Pracownia gamingowa
 • Zajęcia z umiejętności pracy w grupie, komunikacji, radzenia sobie z emocjami i stresem, zarządzania czasem, doskonalenia myślenia przestrzennego i wielowątkowego
 • Wyjazdy na wydarzenia e-sportowe

Praktyki w renomowanych firmach tj. Grupa Lew