Szkoła Policealna PSESIE

Opiekunka środowiskowa

OKRES KSZTAŁCENIA: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • domach i ośrodkach pomocy społecznej,298353
  • instytucjach opiekuńczych,
  • placówkach służby zdrowia.

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa posiadają kwalifikacje w zakresie:

  • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
  • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
  • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
  • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ