Szkoła Policealna PSESIE

Opiekun w domu pomocy społecznej

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Pełni funkcję osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Opiekun w domu pomocy społecznej stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej wykorzystując w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii. Aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku opiekun w domu pomocy społecznej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • domach opieki,Happy female caretaker assisting senior man in using Zimmer frame at nursing home yard
  • ośrodkach pomocy społecznej,
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych.

Absolwenci kierunku opiekun w domu pomocy społecznej posiadają kwalifikacje w zakresie:

  • pomocy podopiecznemu w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
  • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
  • aktywizowania podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
  • mobilizowania podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania jego zainteresowań,
  • aktywnego uczestniczenia w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywania określonych zadań pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty,
  • kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ