Technikum STM

Technikum STM

Technikum STM w Częstochowie zaprasza!Studentka

Technikum STM w Częstochowie oferuje kierunki przygotowujące do pracy w zawodach:

Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych.

Proponujemy naukę w 5-letniej szkole.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W pracy z młodzieżą nauczyciele Technikum STM w Częstochowie wykorzystują
nowoczesne metody i techniki nauczania.

Szkoła wyposażona jest w liczne pomoce naukowe, tablice multimedialne, rzutniki, komputery stacjonarne oraz laptopy.

Zapraszamy do Technikum STM w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej ul. Nadrzeczna 7): wirtualny spacer

Osoby, które ukończą Technikum STM w Częstochowie mają możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz świadectwa maturalnego, uprawniającego do studiowania w szkołach wyższych.

Oferujemy praktyki w renomowanych firmach informatycznych na terenie Częstochowy.

Proponujemy także stypendia fundowane przez Grupę Lew i mpay.

 

Oferta szkoły skierowana jest także do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniamy rewalidację indywidualną w wymiarze  2 godzin tygodniowo.

Nauka w naszym technikum jest bezpłatna