Szkoła Medyczna STM

Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Medycznej STM

Oferta Szkoły Medycznej STM przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią. Nauka w szkole medycznej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kto może zostać słuchaczem Szkoły Medycznej STM

Słuchaczem Szkoły Medycznej STM może zostać każda osoba, która:

  • skończyła 18 lat ,
  • jest absolwentem szkoły średniej (liceum lub technikum).

Jak przebiega proces rekrutacji do Szkoły Medycznej STM

Osoby zainteresowane ofertą Szkoły Medycznej STM zapraszamy do sekretariatu szkoły
z następującymi dokumentami:

  • świadectwem ukończenia jednej z wyżej wymienionych szkół,
  • dwoma zdjęciami legitymacyjnymi o wymiarach 46 x 35,
  • dowodem osobistym.

W sekretariacie zostaniecie poproszeni o wypełnienie kwestionariusza osobowego i złożenie go wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.

Pobierz i wypełnij kwestionariusz osobowy Szkoły Medycznej STM w Częstochowie – [Pobierz]