Terapeuta zajęciowy II rok IV semestr

 

Zajęcia w każdym tygodniu

od 01.02.2020 r. do 26.06.2020 r.

Dni wolne:

01.05.2020 r. - 03.05.2020 r.

31.05.2020 r.

11.06.2020 r. - 14.06.2020 r.

przerwa świąteczna:

09.04.2020 r. - 14.04.2020 r.

Praktyki zawodowe:

04.05.2020 r. - 17.05.2020 r.

 

 

ŚRODA

15.30-17.45

Wychowanie fizyczne
Uwaga! 19.02.2020 r. zajęcia zostają odwołane!!!

 

SOBOTA

8.00-12.30

 Podstawy terapii zajęciowej mgr A. Zielińska
Sala 11 LO im. J. Słowackiego

zajęcia w terminach: 01.02.2020 r., 15.02.2020 r., 29.02.2020 r., 14.03.2020 r., 28.03.2020 r., 25.04.2020 r., 23.05.2020 r., 06.06.2020 r., 20.06.2020 r.

UWAGA! 15.02.2020 r. zajęcia zostają odwołane

12.30-17.00

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej mgr. A. Zielińska
Sala 11 LO im. J. Słowackiego

zajęcia w terminach: 01.02.2020 r., 15.02.2020 r., 29.02.2020 r., 14.03.2020 r., 28.03.2020 r., 25.04.2020 r., 23.05.2020 r., 06.06.2020 r., 20.06.2020 r.

UWAGA! 15.02.2020 r. zajęcia zostają odwołane

NIEDZIELA

8.00-14.00  Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia mgr B. Wojnowska
Sala 6  LO im. J. Słowackiego
Zajęcia w terminach: 16.02.2020 r., 15.03.2020 r., 19.04.2020 r., 07.06.2020 r.,

Termin odbywania się zajęć z przedmiotu: Prowadzenie terapii zajęciowej (15 godz.) zostanie ustalony z nauczycielem prowadzącym mgr A. Zielińską

Drukuj plan zajęć