Opiekun medyczny I rok I semestr

Zajęcia w każdym tygodniu

od 01.09.2020 r. do 29.01.2021 r.

Dni wolne:

31.10.2020 r. - 01.11.2020 r.

11.11.2021 r.

przerwa świąteczna:

23.12.2020 r. - 06.01.2021 r.

Praktyka zawodowa:

30.11.2020 r. - 13.12.2020 r.

ŚRODA

15.30-17.45

Wychowanie fizyczne (zajęcia w każdym tygodniu)

mgr A. Marczewski

(Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Żabia 1)

 UWAGA!

30.09.2020 r. zajęcia zostają odwołane!

CZWARTEK

15.30-16.15

Zdrowie publiczne mgr B. Maźniak

(zajęcia w każdym tygodniu)

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

16.15-20.00

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze mgr B. Ciura

start zajęć: 10.09.2020

(zajęcia w każdym tygodniu)

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

PIĄTEK

15.30-17.00

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze mgr B. Ciura

start zajęć: 10.09.2020

(zajęcia w każdym tygodniu) w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

17.00-19.15

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną mgr B. Ciura

start zajęć: 10.09.2020

(zajęcia w każdym tygodniu) w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

SOBOTA

8.45-17.45

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną mgr T. Słabosz

Zajęcia w terminach: 05.09.2020 r., 19.09.2020 r., 03.10.2020 r., 17.10.2020 r.,  14.11.2020 r., 28.11.2020 r., 09.01.2021 r., 23.01.2021r.

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

08.00-14.00

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy mgr B . Maźniak

Zajęcia w terminach: 12.09.2020 r., 26.09.2020 r., 10.10.2020 r., 24.10.2020 r., 07.11.2020 r., 21.11.2020 r.,  19.12.2020 r., 16.01.2021 r.

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

Uwaga! W dniu 26.09.2020r. zajęcia zostają odwołane. Będą odrobione w dniu 30.09.2020r. godz. 13:00.

NIEDZIELA

8.00-14.00

Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr A. Wochal

Zajęcia w terminach: 27.09.2020 r., 08.11.2020 r., 29.11.2020r., 10.01.2021 r.

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

8.00-14.00

Zarys psychologii i socjologii mgr J. Żytniak

Zajęcia w terminach: 20.09.2020 r., 04.10.2020, 15.11.2020 r., 24.01.2021

w budynku WSL przy ul. Nadrzecznej 7

Drukuj plan zajęć