Szkoła Medyczna STM

Nauczanie zdalne

Drodzy Słuchacze, poniżej materiały do pobrania:

Prosimy o pobieranie dokumentów na bieżąco, gdyż co 2 tygodnie będą zastępowane nowymi.

Przydatna platforma do nauki z przedmiotu język angielski oraz działalność gospodarcza : https://epodreczniki.pl/  zakładka kształcenie zawodowe

ADRESY MEILOWE DO NAUCZYCIELI!!!!! Adresy meilowe

Tydzień I (21.10-25.10)

OPIEKUN MEDYCZNY I ROK I SEMESTR

Zdrowie publiczne

proszę przygotować pracę na temat i przesłać P. Maźniak na maila:

1.Otyłość wpływ na organizm (na 29X) oraz 

2.Witaminy wpływ na zdrowie(na 5XI)

Anatomia z fizjologią

Op. med (skompresowane ZIP7)

Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne z przesłanego materiału i odesłać na meila do Pani Maźniak. Pytania ze str.352,353,354

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Proszę zapoznać się z przesłanym materiałem i odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.45,46,49 i przesłać na meila do Pani Maźniak

Ter. ZAJ (skompresowane ZIP7)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

rozpoznanie zaburzeń czynności życiowych

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

stan psychiczny pacjenta(1) jatrogenia(2) wzorzec osobowy (5)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

JĘZYK MIGOWY:

Test-język-migowy

liczebniki

j.migowy

JĘZYK ANGIELSKI

J. ANGIELSKI (plik do rozpakowania ZIP7)

Wybrane zagadnienia kliniczne

Proszę przyswoić poniższy materiał

Tech. mas III (plik skompresowany ZIP7)

Edytuj stronę

Dodaj tytułNauczanie zdalne

Drodzy Słuchacze, poniżej materiały do pobrania:

Prosimy o pobieranie dokumentów na bieżąco, gdyż co 2 tygodnie będą zastępowane nowymi.

Przydatna platforma do nauki z przedmiotu język angielski oraz działalność gospodarcza : https://epodreczniki.pl/  zakładka kształcenie zawodoweADRESY MEILOWE DO NAUCZYCIELI!!!!! → Adresy meilowe

Tydzień I (21.10-25.10)

OPIEKUN MEDYCZNY I ROK I SEMESTR

Zdrowie publiczne

proszę przygotować pracę na temat i przesłać P. Maźniak na maila:

1.Otyłość wpływ na organizm (na 29X) oraz

2.Witaminy wpływ na zdrowie(na 5XI)

Anatomia z fizjologią

Op. med (skompresowane ZIP7)

Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne z przesłanego materiału i odesłać na meila do Pani Maźniak. Pytania ze str.352,353,354

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Proszę zapoznać się z przesłanym materiałem i odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.45,46,49 i przesłać na meila do Pani Maźniak

Ter. ZAJ (skompresowane ZIP7)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

rozpoznanie zaburzeń czynności życiowych

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

stan psychiczny pacjenta(1) jatrogenia(2) wzorzec osobowy (5)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

JĘZYK MIGOWY:

Test-język-migowy

liczebniki

j.migowy

JĘZYK ANGIELSKI

J. ANGIELSKI (plik do rozpakowania ZIP7)

Wybrane zagadnienia kliniczne

Proszę przyswoić poniższy materiał

Tech. mas III (plik skompresowany ZIP7)

Tydzień II (28.10-30.10)

OPIEKUN MEDYCZNY I ROK I SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

zdrowie psychiczne (3)(1)

Dojrzała osobowość (1)(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

Organizacja ochrony zdrowia

Przekazuję Państwu zakres materiałów w tej formie, bez omówienia zagadnień na zajęciach, w załączeniu przesyłam dwie ustawy  z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jak zwykle proszę zapoznać się ogólnie z treścią  tych dwóch aktów prawnych. Z uwagi na to, że nie mogę Państwu bezpośrednio wyjaśnić ” co autor miał na myśli” załączam również poradnik z oficjalnej strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreślam jednocześnie, że stan prawny jest na dzień 1 stycznia 2019 roku. Jak wiadomo, nastąpiły zmiany do chwili obecnej. Dlatego proszę za każdym  razem sprawdzać stan prawny ustawy na stronie www.sejm.gov.pl – w zakładce ISAP. Może się to wydawać za bardzo skomplikowane, także z powodu bariery językowej. Przy najbliższych zajęciach na „żywo” postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek

TYDZIEŃ III (04.10- 08.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Opiekun medyczny semestr 1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

Przedmiot

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Anatomia z fizjologią

Proszę napisać :1.Rola wody w organizmie 2.Funkcje NNKT czyli Niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i odesłać do 20XI

Anatomia z fizjologią

Bezpieczeństwo i higiena pracy

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb

patogeny 2002 rozporządzenei

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały

notatak z czynników

BHP

1. Klasyfikacja czynników środowiska pracy człowieka

notatka nds pomiar

Czynniki środowiska pracy(1)

2. czynniki w srodowisku pracy

notatka halas

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

Podstawy terapii zajęciowej

2020 podstawy terapii zajęciowej zdalne

Anatomia z fizjologią

ter. zaj Anatomia

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

niedrożnosc u dzieci, kobiet w ciąży

niedrożność u dorosłych

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

pr.poznawcze(1)

myślenie i mowa(1)

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Propedeutyka zdrowia

Propedeutyka zdrowia

Wybrane zagadnienia kliniczne

WZK Tm II s

Język angielski

 – Język angielski

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Język migowy

Kiedy pacjent nie słyszy(1)

krzyżówka daktylograficzna

karta komunikacji pacjentem gluchym(1)

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Wybrane zagadnienia kliniczne

WZK Tech. M III sem. (zip 7)

WZK cdn

TYDZIEŃ IV (12.11- 15.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Przedmiot

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

O. medyczny semestr 1

Zdrowie publiczne

zdrowie publiczne

Zarys psychologii i socjologiiProszę słuchaczy o przesłanie na mój e-mail dwóch prac w terminie do końca grudnia 2020r.
1) Wymień, co najmniej, 20 konkretnych zachowań, które pomogą zredukować poziom stresu.2) Napisz, jak wzmacniać odporność psychiczną podopiecznego i swoją.
Ponadto wklejam link, do bardzo ciekawego wykładu, nawiązującego do tematów zajęć.https://www.youtube.com/watch?v=ebRlI6zx79k

Dla osób zainteresowanych w/w tematyką polecam zapoznanie się z wiedzą na temat PTSD https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_stresu_pourazowego oraz https://www.katarzynapluska.pl/wp-content/uploads/2019/03/Skala-stresu-Holmesa-i-Rahea.pdf

odporność psychiczna (kopia) (3)
jatrogenia (5)
sytuacje trudne stres2
stan-psychiczny-pacjenta1 (1)

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjTPhlJxShSSvHQRhrPvstvzn?projector=1

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR\

Materiały od P. Faderewskiej dostępne na prośbę Słuchaczy poprzez e-mail

Anatomia z fizjologią

proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.70i odesłać mi na maila lub messengeraTZ

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

krwotok we. i zew.

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Psychologia z socjologią

osobowość (kopia) motywacja (5) procesy emocjonalne

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

diagnostyka – badania podmiotowe pacjenta dla potrzeb masażu część I

Teoretyczne podstawy masażu

teoria masazu – zasady wykonywania masażu klasycznego

Propedeutyka zdrowia

propedeutyka

Wybrane zagadnienia kliniczne

wzk II sem

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Organizacja ochrony zdrowiadzisiejsze zajęcia zostaną poświęcone  zagadnieniom dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego raz ubezpieczeniom z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Przygotowując materiały do zajęć korzystałam ze stron internetowych:https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komentarz-do-ustawy-o-ubezpieczeniu-spolecznym-z-tytulu-wypadkow-przy-pracy-i-chorob-zawodowych-wybrane-zagadnienia/61661 – 11.11.2020 oraz z www.gov.ppl
 – 11.11.2020 rok. www.isap.pl – 11.11.2020 rok
w razie pytań, proszę o kontakt mailowy M.LichterowiczDobrowolne ubezpieczenia zdrowotne
Komentarz wypadkowy – do internetu
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 rokuRozpozrądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002 rokuustawa z 27.08.2004 roku
ustawa z dnia 30.10.2002 roku – tzw. wypadkowa

Wybrane zagadnienia klinicznewzk TMIIIs (ZIP 7)

Język angielski
Angielski

Pracownia masażuMasaż Shantala

TYDZIEŃ V (18.11-22.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Wygoda i bezpieczeństwo chorego.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Układanie chorego w łóżku.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T;Materace przeciwodleżynowe.14.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T; Stosowanie przepisów.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Karta praw pacjenta.14.11.2020 r Teresa Słabosz

Kierunek_ OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T; Algorytm czynności opiekuńczych i higienicznych.14.11.2020 r . Teresa Słabosz Kierunek_

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T;Segregowanie zużytego sprzętu, przyborów, materiałów. Odpady medyczne.14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Zapobieganie zakażeniom. 14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Higieniczne mycie rąk, zakładanie rękawiczek, odzieży ochronnej.14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Zaliczenie higienicznego mycia rąk. 14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Materace przeciwodleżynowe.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego.14.11.2020r. Teresa Słabosz

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Opiekun -ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

Starzenie

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne (2)

Anatomia z fizjologią

Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.190

anatomiaaa

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

zdalne 14.11.2020

Anatomia z fizjologią

proszę rozwiązać test ze str.82-83 i przesłać odpowiedzi.

Downloads

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

ZARYS FIZJOTERAPII

01 OSIE I PŁASZCZYZNY CIAŁA LUDZKIEGO

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(2)

Język migowy

cwiczenie 1 alfabet

Problemy komunikacji pracowników sluzby zdrowia z głuchymi

cwiczenie 2 alfabet

cwiczenie 1 liczebniki cwiczenie 2 liczebniki

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Proszę napisać krótką pracę (1-2 strony) na temat:” Alexander Lowen-Bioenergetyka” i przesłać na mój adres e-mail do końca grudnia 2020.

sytuacje trudne stres2 (5) (1)(1)
Propedeutyka zdrowia

propedeutyka zdrowia 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zmęczenie jest to spadek zdolności do pracy(1) OCENA UCIĄŻLIWOŚCI WYSIŁKU FIZYCZNEGO(1) MONNOTONNIA(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

ZARYS FIZJOTERAPII

01 OSIE I PŁASZCZYZNY CIAŁA LUDZKIEGO (15.11)

zarys fizjoterapii – systematyka ćw – czesc 1(1)

TEORIA MASAŻU

teoria masazu – zasady wykonywania masażu klasycznego(2) (15.11)

Zasady stosowania masażu w chorobach reumatycznych, urazach i chorobach narządu ruchu część 2

PRACOWNIA MASAŻU

Masaż limfatyczny

Metodyka masażu sportowego

masaż sportowy – zasady wykonywania (15.11)

masaż sportowy kkd

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Test Lovetta – Kończyna Górna – Obrazki – Opisy(1)

Test Lovetta

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

rany

Odleżyny

Wybrane zadnienia kliniczne

wzka

TYDZIEŃ V (25.11-29.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Przedmiot…(1)

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

zmiana pozycji(1)

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Problemy zawodowe w pracy opiekuna medycznego.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,.Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Wpływ warunków pracy na realizację zadań opiekuna medycznego.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 ,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielnąT_ Współpraca i kierowanie w zespole. 28.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną .T_Komunikacja w zespole terapeutycznym.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T_ Zmiana pozycji w łóżku. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Asekuracja przy zmianie pozycji. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Pomoc przy wstawaniu.28.11.2020 r Teresa Słabosz

NOWE!!!!!

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Drenaż ułożeniowy.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Przemieszczanie osoby chorej.28.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Ćwiczenia ruchowe. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Ćwiczenia bierne.28.11.2020 r Teresa Słabosz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

notatak z czynników(1)

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały(1)

patogeny 2002 rozporządzenei(1)

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb(1)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Podstawy przedsiębiorczości

opiekun medyczny I rok II s(1)

terapeuta zajęciowy II rok IVs(1)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

notatak z czynników(1)

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały(1)

patogeny 2002 rozporządzenei(1)

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb(1)

2. czynniki w srodowisku pracy(1)

1. Klasyfikacja czynników środowiska pracy człowieka(1)

cz 1 materiały do czynniki środowiska pracy(1)

Czynniki środowiska pracy(2)

notatka nds pomiar(1)

cz 4 materiały do czynniki środowiska pracy(1)

cz 3 materiały do czynniki środowiska parcy(1)

cz 2 materiały do czynników środowiska pracy(1)

Anatomia z fizjologią

tz anat

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Anatomia z fizjologią

Choroby układu oddechowego(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Proszę podać konkretne działania, które mogą być wsparciem emocjonalnym, informacyjnym, instrumentalnym i rzeczowym. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres i-mail do końca grudnia.

WSPARCIE SPOŁECZNE

odporność psychiczna

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

CUKRZYCA – CHOROBA CYWILIZACYJNA

Cukrzyca.Pierwsza pomoc w hiper i hipoglikemii

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Pracownia masażu

drenaż limfatyczny grzbiet klatka piersiowa(2)

Organizacja ochrony zdrowia

dzisiejsze zajęcia będą poświęcone podmiotom wykonującym działalność leczniczą ( zakłady zdrowotne publiczne i niepubliczne).
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U 2011, nr 112, poz 654 z póź.zm).
Ustawa ta zastąpiła , ustawę z dnia 30 kwietnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity DZ.U 2007, nr 14, poz. 892).

Rozporządzenie MZ z dnia 26.03.2019 roku

ustawa z dnia 15.04.2011 roku o działalnosci leczniczej

wyjaśnienie do ustawy o działalności leczniczej

Wybrane zagadnienia kliniczne

III s WZK

Zdrowie publiczne

zdrowie pub.

TYDZIEŃ VI (02.12-06.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Diagnoza terapeutyczna

Materiały dostępne na prośbę słuchacza
Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
Materiały dostępne na prośbę słuchacza

Anatomia z fizjologią

proszę odpowiedzieć na pytania ze str.190 i przesłać

anat. z fizjo (7zip)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PRAKTYKA ZAWODOWA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Stretching – rozciąganie całego ciała

– Przed wykonaniem ćwiczeń rozciągających należy wykonać bardzo sumienną rozgrzewkę (niewykonanie jej grozi poważną kontuzją).

– Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

 Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

Ważne informacje !

1. Do stretchingu należy odpowiednio przygotować organizm i konieczna jest odpowiednia rozgrzewka.
2. Bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie stabilnej pozycji. Najlepiej wykonać stretching w pozycjach niskich czyli w leżeniu lub w siadzie.
3. Podczas stretchingu mięśnie należy rozciągać ruchem łagodnym i płynnym bez tzw. sprężynowania czyli bez rytmicznego i dynamicznego rozciągania (spokojnie).
4.Prawidłowo wykonany stretching zwiększa elastyczność tkanki mięśniowej, stawów i więzadeł, przez co minimalizuje się ryzyko kontuzji nawet podczas intensywnego treningu.
5. Nie warto więc za wszelką cenę dążyć do zasięgu, który mają gimnastyk lub tancerz baletowy. Lepiej skupić się na tym, aby nasze mięśnie rozciągnięte były w sposób harmonijny i całościowy, a przede wszystkich symetryczny. Pamiętajmy, aby w czasie wykonywania asymetrycznych ćwiczeń rozciągających, w jednakowym zakresie rozciągać jedną i druga stronę ciała. Nie dążymy do pojawienia się bólu. W czasie rozciągania spodziewaj się czuć napięcie, a nie bolesność. Jeśli boli, to znaczy, że wykonałeś ruch za daleko.

Pracownia masażu

Masaż limfatyczny kończyny dolnej str przednia i tylna

Wybrane zagadnienia kliniczne

TYDZIEŃ VII (09.12-13.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PRAKTYKA ZAWODOWA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Starożytnych Igrzysk Olimpijskich (trochę historii sportu :))

https://docs.google.com/presentation/d/18rhRQt4wgpjfAmSB092Z2-B0VujXFuYCGLdDSx76AKA/edit?usp=sharing

– jeżeli zdjęcia będą prezentowane zbyt szybko, proszę zwiększyć w ustawieniach prezentacji czas wyświetlania zdjęć. Przy długim czasie wyświetlania można je przewijać ręcznie przy pomocy strzałek na klawiaturze

– podczas oglądania filmu w prezentacji (jest w jęz. angielskim) proszę ustawić sobie napisy w jęz. polskim (postępować zgodnie z instrukcją po lewej stronie ekranu). Napisy są tworzone przez komputer, dlatego wyrazy są trochę przekręcane 

ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku

ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Najważniejsze regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

TYDZIEŃ VIII (16.12-20.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

15.12teoria

Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze

15.12Opiekun medyczny semestr 1

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Anatomia z fizjologią

Anatomia terap.

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Język migowy

zarys fizjoterapii

15.12nauka chodu czesc1

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

15.12Ból jako objaw diagnostyczny

teoria masażu

15.12środki poślizgowe i wspomagające masaż

WZK

wzk 17.12

Propedeutyka zdrowia

prop.

Anatomia z fizjologią

15.12Układ moczowy

Psychologia

psychologia (ZIP 7)

Kontakt i komunikacja

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Język migowy

https://www.dropbox.com/s/3h132he0nu0ab49/Jezyk%20migowy%20w%20terapii.pdf?dl=0

zasady i reguły nauku j.migowego

podstawowe znaki-opis

teoria masażu

zasady stosowania masazu w chorobach układu oddechowego

Diagnostyka

Ból jako objaw diagnostyczny

Zarys fizjoterapii

nauka chodu czesc1

masaż sportowy

Masaż sportowy tylnej strony tułowia

WZK

wzk IIIs

WITAMY PO FERIACH! WRACAMY DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W FORMIE STACJONARNEJ (więcej info w Sekretariacie)

TYDZIEŃ VIII (16.12-20.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

ZDROWIE PUBLICZNE

REFERAT NA TEMAT”: „HIGIENA PSYCHICZNA W PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO”-

NAPISANĄ PRACE PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MAILA DO P. MAŹNIAK

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

zadania z ergonomi     ZADANIE PROSZĘ ODESŁAĆ NA EMIAL P. WOCHAL DO 26.01.2021

zadanie 1   

ZADANIE PROSZĘ ODESŁAĆ NA EMIAL P. WOCHAL DO 26.01.2021

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO(1)

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych(1) Gaśnice(1)

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i budowli(1)

ewakuacja (1)

urzad_dozoru_technicznego(1)

WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ(1)

antropometria_a_bhp(1)

Ergonomia(1)

Atlas antropometryczny(1)

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

PREZENTACJA -SERCE-PŁUCA(1)

PRACA ZALICZENIOWA-TERAPEUTA ZAJ.-STM   praca zaliczeniowa, proszę przesłać do p. Maźniak!!!!!

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

PREZENTACJA -SERCE-PŁUCA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

urzad_dozoru_technicznego(1)

WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ(1)

ewakuacja (1)

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i budowli(1)

Gaśnice(1)

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych(1)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO(1)

Atlas antropometryczny(1)

Ergonomia(1)

antropometria_a_bhp(1)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PIERWSZA POMOC

download

PODSTAWY PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE C.D.

AKTYWNE SŁUCHANIE

KONFILIKT INTERPERSONALNY(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wybrane zagadnienia kliniczne

TM 3 Odpowiedzi proszę przesłać mesengerem do p. Maźniak

TEST POWTÓRZENIOWY MASAŻ -STM Odpowiedzi proszę przesłać mesengerem do p. Maźniak

JĘZYK MIGOWY

MIGOWY

PRACOWNIA MASAŻU

ZADANIE DOMOWE: jakie struktury należy uwzględnić podczas opracowania układu mięśnia najszerszego grzbietu oraz film .
Masaż tensegracyjny


ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

etyka w zawodzie masażysty
Banner górny

Nie wybrano obrazu Dodaj obraz Banner text Add Gallery   Kategoria

Tydzień II (28.10-30.10)

OPIEKUN MEDYCZNY I ROK I SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

zdrowie psychiczne (3)(1)

Dojrzała osobowość (1)(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

info wf(1)

Organizacja ochrony zdrowia

Przekazuję Państwu zakres materiałów w tej formie, bez omówienia zagadnień na zajęciach, w załączeniu przesyłam dwie ustawy  z zakresu ubezpieczeń społecznych. Jak zwykle proszę zapoznać się ogólnie z treścią  tych dwóch aktów prawnych. Z uwagi na to, że nie mogę Państwu bezpośrednio wyjaśnić ” co autor miał na myśli” załączam również poradnik z oficjalnej strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podkreślam jednocześnie, że stan prawny jest na dzień 1 stycznia 2019 roku. Jak wiadomo, nastąpiły zmiany do chwili obecnej. Dlatego proszę za każdym  razem sprawdzać stan prawny ustawy na stronie www.sejm.gov.pl – w zakładce ISAP. Może się to wydawać za bardzo skomplikowane, także z powodu bariery językowej. Przy najbliższych zajęciach na „żywo” postaram się wyjaśnić wszelkie wątpliwości. 

USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek

TYDZIEŃ III (04.10- 08.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Opiekun medyczny semestr 1

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

Przedmiot

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne

Anatomia z fizjologią

Proszę napisać :1.Rola wody w organizmie 2.Funkcje NNKT czyli Niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych i odesłać do 20XI

Anatomia z fizjologią

Bezpieczeństwo i higiena pracy

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb

patogeny 2002 rozporządzenei

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały

notatak z czynników

BHP

1. Klasyfikacja czynników środowiska pracy człowieka

notatka nds pomiar

Czynniki środowiska pracy(1)

2. czynniki w srodowisku pracy

notatka halas

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR

Podstawy terapii zajęciowej

2020 podstawy terapii zajęciowej zdalne

Anatomia z fizjologią

ter. zaj Anatomia

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

niedrożnosc u dzieci, kobiet w ciąży

niedrożność u dorosłych

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

pr.poznawcze(1)

myślenie i mowa(1)

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Propedeutyka zdrowia

Propedeutyka zdrowia

Wybrane zagadnienia kliniczne

WZK Tm II s

Język angielski

 – Język angielski

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Język migowy

Kiedy pacjent nie słyszy(1)

krzyżówka daktylograficzna

karta komunikacji pacjentem gluchym(1)

Wychowanie fizyczne

info wf1(1)

Wybrane zagadnienia kliniczne

WZK Tech. M III sem. (zip 7)

WZK cdn

TYDZIEŃ IV (12.11- 15.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Przedmiot

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

O. medyczny semestr 1

Zdrowie publiczne

zdrowie publiczne

Zarys psychologii i socjologii

Proszę słuchaczy o przesłanie na mój e-mail dwóch prac w terminie do końca grudnia 2020r.
 
1) Wymień, co najmniej, 20 konkretnych zachowań, które pomogą zredukować poziom stresu.
2) Napisz, jak wzmacniać odporność psychiczną podopiecznego i swoją.
 
Ponadto wklejam link, do bardzo ciekawego wykładu, nawiązującego do tematów zajęć.
 
 
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwKjTPhlJxShSSvHQRhrPvstvzn?projector=1

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK I SEMESTR\

Materiały od P. Faderewskiej dostępne na prośbę Słuchaczy poprzez e-mail

Anatomia z fizjologią

proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.70i odesłać mi na maila lub messengera

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

krwotok we. i zew.

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(1)

Psychologia z socjologią

osobowość (kopia) motywacja (5) procesy emocjonalne

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

diagnostyka – badania podmiotowe pacjenta dla potrzeb masażu część I

Teoretyczne podstawy masażu

teoria masazu – zasady wykonywania masażu klasycznego

Propedeutyka zdrowia

propedeutyka

Wybrane zagadnienia kliniczne

wzk II sem

 

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Organizacja ochrony zdrowia

dzisiejsze zajęcia zostaną poświęcone  zagadnieniom dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego raz ubezpieczeniom z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przygotowując materiały do zajęć korzystałam ze stron internetowych:
 – 11.11.2020 rok. www.isap.pl – 11.11.2020 rok
 
w razie pytań, proszę o kontakt mailowy M.Lichterowicz
 
Wybrane zagadnienia kliniczne
 
Język angielski
 
 
Pracownia masażu
 

TYDZIEŃ V (18.11-22.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

https://www.youtube.com/watch?v=9nUdYZwbQLA    

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823    

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Wygoda i bezpieczeństwo chorego.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Układanie chorego w łóżku.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T;Materace przeciwodleżynowe.14.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T; Stosowanie przepisów.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Karta praw pacjenta.14.11.2020 r Teresa Słabosz

Kierunek_ OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T; Algorytm czynności opiekuńczych i higienicznych.14.11.2020 r . Teresa Słabosz Kierunek_

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T;Segregowanie zużytego sprzętu, przyborów, materiałów. Odpady medyczne.14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Zapobieganie zakażeniom. 14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Higieniczne mycie rąk, zakładanie rękawiczek, odzieży ochronnej.14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Zaliczenie higienicznego mycia rąk. 14.11.2020 r. Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Materace przeciwodleżynowe.14.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego.14.11.2020r. Teresa Słabosz

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Opiekun -ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 

Starzenie

Zdrowie publiczne

Zdrowie publiczne (2)

Anatomia z fizjologią

Proszę odpowiedzieć na pytania kontrolne ze str.190

anatomiaaa

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

zdalne 14.11.2020

Anatomia z fizjologią

proszę rozwiązać test ze str.82-83 i przesłać odpowiedzi.

Downloads

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

https://www.youtube.com/watch?v=9nUdYZwbQLA    

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823    

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

ZARYS FIZJOTERAPII

01 OSIE I PŁASZCZYZNY CIAŁA LUDZKIEGO

Anatomia z fizjologią

Technik masażysta rok 1 semestr 2 przedmiot anatomia z fizjologią(2)

Język migowy

cwiczenie 1 alfabet

Problemy komunikacji pracowników sluzby zdrowia z głuchymi

cwiczenie 2 alfabet

cwiczenie 1 liczebniki cwiczenie 2 liczebniki

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Proszę napisać krótką pracę (1-2 strony) na temat:” Alexander Lowen-Bioenergetyka” i przesłać na mój adres e-mail do końca grudnia 2020.

sytuacje trudne stres2 (5) (1)(1)
Propedeutyka zdrowia

propedeutyka zdrowia 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zmęczenie jest to spadek zdolności do pracy(1) OCENA UCIĄŻLIWOŚCI WYSIŁKU FIZYCZNEGO(1) MONNOTONNIA(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

 Przesyłam propozycje ćwiczeń przydatnych podczas długotrwałego siedzenia przy biurku / komputerze podczas pracy zdalnej:

https://www.youtube.com/watch?v=9nUdYZwbQLA    

W ramach odpoczynku polecam film dokumentalny „110%”

https://vod.tvp.pl/video/110,110,43823823    

W ramach rekreacji „Kostka Gimnastyczna” Kostka gimnastyczna(1)

ZARYS FIZJOTERAPII

01 OSIE I PŁASZCZYZNY CIAŁA LUDZKIEGO (15.11)

zarys fizjoterapii – systematyka ćw – czesc 1(1)

TEORIA MASAŻU

teoria masazu – zasady wykonywania masażu klasycznego(2) (15.11)

Zasady stosowania masażu w chorobach reumatycznych, urazach i chorobach narządu ruchu część 2

PRACOWNIA MASAŻU

Masaż limfatyczny

Metodyka masażu sportowego

masaż sportowy – zasady wykonywania (15.11)

masaż sportowy kkd

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Test Lovetta – Kończyna Górna – Obrazki – Opisy(1)

Test Lovetta

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

rany

Odleżyny

Wybrane zadnienia kliniczne

wzka

TYDZIEŃ V (25.11-29.11)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Przedmiot…(1)

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

zmiana pozycji(1)

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Problemy zawodowe w pracy opiekuna medycznego.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,.Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Wpływ warunków pracy na realizację zadań opiekuna medycznego.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1 ,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielnąT_ Współpraca i kierowanie w zespole. 28.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną .T_Komunikacja w zespole terapeutycznym.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T_ Zmiana pozycji w łóżku. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Asekuracja przy zmianie pozycji. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Pomoc przy wstawaniu.28.11.2020 r Teresa Słabosz

NOWE!!!!!

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Drenaż ułożeniowy.28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Przemieszczanie osoby chorej.28.11.2020 r.Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Ćwiczenia ruchowe. 28.11.2020 r Teresa Słabosz

OM1,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_Ćwiczenia bierne.28.11.2020 r Teresa Słabosz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

notatak z czynników(1)

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały(1)

patogeny 2002 rozporządzenei(1)

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb(1)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Podstawy przedsiębiorczości

opiekun medyczny I rok II s(1)

terapeuta zajęciowy II rok IVs(1)

Bezpieczeństwo i higiena pracy

notatak z czynników(1)

ochrona przed czynnikami biologicznymi i chemicznymi – materiały(1)

patogeny 2002 rozporządzenei(1)

rozporzadzenie cz. biologiczne_ppb(1)

2. czynniki w srodowisku pracy(1)

1. Klasyfikacja czynników środowiska pracy człowieka(1)

cz 1 materiały do czynniki środowiska pracy(1)

Czynniki środowiska pracy(2)

notatka nds pomiar(1)

cz 4 materiały do czynniki środowiska pracy(1)

cz 3 materiały do czynniki środowiska parcy(1)

cz 2 materiały do czynników środowiska pracy(1)

Anatomia z fizjologią

tz anat

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Anatomia z fizjologią

Choroby układu oddechowego(1)

Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

Proszę podać konkretne działania, które mogą być wsparciem emocjonalnym, informacyjnym, instrumentalnym i rzeczowym. Odpowiedź proszę przesłać na mój adres i-mail do końca grudnia.

WSPARCIE SPOŁECZNE

odporność psychiczna

Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia

CUKRZYCA – CHOROBA CYWILIZACYJNA

Cukrzyca.Pierwsza pomoc w hiper i hipoglikemii

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Pracownia masażu

drenaż limfatyczny grzbiet klatka piersiowa(2)

Organizacja ochrony zdrowia

dzisiejsze zajęcia będą poświęcone podmiotom wykonującym działalność leczniczą ( zakłady zdrowotne publiczne i niepubliczne).
Podstawowym aktem prawnym jest ustawa z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz.U 2011, nr 112, poz 654 z póź.zm).
Ustawa ta zastąpiła , ustawę z dnia 30 kwietnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity DZ.U 2007, nr 14, poz. 892).

Rozporządzenie MZ z dnia 26.03.2019 roku

ustawa z dnia 15.04.2011 roku o działalnosci leczniczej

wyjaśnienie do ustawy o działalności leczniczej

Wybrane zagadnienia kliniczne

III s WZK

Zdrowie publiczne

zdrowie pub.

TYDZIEŃ VI (02.12-06.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Diagnoza terapeutyczna

Materiały dostępne na prośbę słuchacza
Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
Materiały dostępne na prośbę słuchacza

Anatomia z fizjologią

proszę odpowiedzieć na pytania ze str.190 i przesłać

anat. z fizjo (7zip)

 

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PRAKTYKA ZAWODOWA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Stretching – rozciąganie całego ciała

– Przed wykonaniem ćwiczeń rozciągających należy wykonać bardzo sumienną rozgrzewkę (niewykonanie jej grozi poważną kontuzją).

– Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

 Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

Ważne informacje !

1. Do stretchingu należy odpowiednio przygotować organizm i konieczna jest odpowiednia rozgrzewka.
2. Bardzo ważną rzeczą jest zapewnienie stabilnej pozycji. Najlepiej wykonać stretching w pozycjach niskich czyli w leżeniu lub w siadzie.
3. Podczas stretchingu mięśnie należy rozciągać ruchem łagodnym i płynnym bez tzw. sprężynowania czyli bez rytmicznego i dynamicznego rozciągania (spokojnie).
4.Prawidłowo wykonany stretching zwiększa elastyczność tkanki mięśniowej, stawów i więzadeł, przez co minimalizuje się ryzyko kontuzji nawet podczas intensywnego treningu.
5. Nie warto więc za wszelką cenę dążyć do zasięgu, który mają gimnastyk lub tancerz baletowy. Lepiej skupić się na tym, aby nasze mięśnie rozciągnięte były w sposób harmonijny i całościowy, a przede wszystkich symetryczny. Pamiętajmy, aby w czasie wykonywania asymetrycznych ćwiczeń rozciągających, w jednakowym zakresie rozciągać jedną i druga stronę ciała. Nie dążymy do pojawienia się bólu. W czasie rozciągania spodziewaj się czuć napięcie, a nie bolesność. Jeśli boli, to znaczy, że wykonałeś ruch za daleko.

Pracownia masażu

Masaż limfatyczny kończyny dolnej str przednia i tylna

Wybrane zagadnienia kliniczne

TYDZIEŃ VII (09.12-13.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

PRAKTYKA ZAWODOWA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

 

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PRAKTYKA ZAWODOWA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Starożytnych Igrzysk Olimpijskich (trochę historii sportu :))

https://docs.google.com/presentation/d/18rhRQt4wgpjfAmSB092Z2-B0VujXFuYCGLdDSx76AKA/edit?usp=sharing

– jeżeli zdjęcia będą prezentowane zbyt szybko, proszę zwiększyć w ustawieniach prezentacji czas wyświetlania zdjęć. Przy długim czasie wyświetlania można je przewijać ręcznie przy pomocy strzałek na klawiaturze

– podczas oglądania filmu w prezentacji (jest w jęz. angielskim) proszę ustawić sobie napisy w jęz. polskim (postępować zgodnie z instrukcją po lewej stronie ekranu). Napisy są tworzone przez komputer, dlatego wyrazy są trochę przekręcane 

ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 kwietnia 2020 roku

ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Najważniejsze regulacje zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia

TYDZIEŃ VIII (16.12-20.12)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

15.12teoria

Zabiegi higieniczne pielęgnacyjne i opiekuńcze

15.12Opiekun medyczny semestr 1

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Anatomia z fizjologią

Anatomia terap.

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Język migowy

zarys fizjoterapii

15.12nauka chodu czesc1

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

15.12Ból jako objaw diagnostyczny

teoria masażu

15.12środki poślizgowe i wspomagające masaż

WZK

wzk 17.12

Propedeutyka zdrowia

prop.

Anatomia z fizjologią

15.12Układ moczowy

Psychologia

psychologia (ZIP 7)

Kontakt i komunikacja

 

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Dzisiejsze zadanie:

„Kształtowanie koordynacji w zabawach tanecznych” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=8yQyZ0-58p4

Wspólnie z prowadzącym wykonajcie rozgrzewkę przy muzyce a następnie nauczcie się prostych zabaw tanecznych.

Zachęcam również do obejrzenia prezentacji pokazującej historię Nowożytnych Igrzysk Olimpijskich Letnich i Zimowych :

– Letnie

https://docs.google.com/presentation/d/1ki0LRkPd3xc5RQe8Ubhptoyq20Pm0oTC-siczG-p2ts/edit?usp=sharing
– Zimowe

https://docs.google.com/presentation/d/19-PPKkHHzDojELVj0pUtpahG3H1EgMzImKicqw7vzIM/edit?usp=sharing

Język migowy

https://www.dropbox.com/s/3h132he0nu0ab49/Jezyk%20migowy%20w%20terapii.pdf?dl=0

zasady i reguły nauku j.migowego

podstawowe znaki-opis

teoria masażu

zasady stosowania masazu w chorobach układu oddechowego

Diagnostyka

Ból jako objaw diagnostyczny

Zarys fizjoterapii

nauka chodu czesc1

masaż sportowy

Masaż sportowy tylnej strony tułowia

WZK

wzk IIIs

WITAMY PO FERIACH! WRACAMY DO ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W FORMIE STACJONARNEJ (więcej info w Sekretariacie)

TYDZIEŃ IX (18.01- 24.01)

OPIEKUN MEDYCZNY

ZDROWIE PUBLICZNE

REFERAT NA TEMAT”: „HIGIENA PSYCHICZNA W PRACY OPIEKUNA MEDYCZNEGO”-

NAPISANĄ PRACE PROSZĘ PRZESŁAĆ NA MAILA DO P. MAŹNIAK

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

zadania z ergonomi     ZADANIE PROSZĘ ODESŁAĆ NA EMIAL P. WOCHAL DO 26.01.2021

zadanie 1   

ZADANIE PROSZĘ ODESŁAĆ NA EMIAL P. WOCHAL DO 26.01.2021

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO(1)

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych(1) Gaśnice(1)

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i budowli(1)

ewakuacja (1)

urzad_dozoru_technicznego(1)

WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ(1)

antropometria_a_bhp(1)

Ergonomia(1)

Atlas antropometryczny(1)

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

PREZENTACJA -SERCE-PŁUCA(1)

PRACA ZALICZENIOWA-TERAPEUTA ZAJ.-STM   praca zaliczeniowa, proszę przesłać do p. Maźniak!!!!!

PSYCHOLOGIA

Kontakt i komunikacja(1)

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE C.D.(1)

AKTYWNE SŁUCHANIE(1)

asertywność 1 (1)  

KONFILIKT INTERPERSONALNY (1)

22.01.2021

psychologia (2)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

PREZENTACJA -SERCE-PŁUCA

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

urzad_dozoru_technicznego(1)

WYSOKOŚĆ BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ(1)

ewakuacja (1)

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i budowli(1)

Gaśnice(1)

INFORMACJA dotycząca nowych barw rozpoznawczych butli gazowych(1)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO(1)

Atlas antropometryczny(1)

Ergonomia(1)

antropometria_a_bhp(1)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

PIERWSZA POMOC

download

PODSTAWY PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I SOCJOLOGII

UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE C.D.

AKTYWNE SŁUCHANIE

KONFILIKT INTERPERSONALNY(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wybrane zagadnienia kliniczne

TM 3 Odpowiedzi proszę przesłać mesengerem do p. Maźniak

TEST POWTÓRZENIOWY MASAŻ -STM Odpowiedzi proszę przesłać mesengerem do p. Maźniak

JĘZYK MIGOWY

MIGOWY

PRACOWNIA MASAŻU

ZADANIE DOMOWE: jakie struktury należy uwzględnić podczas opracowania układu mięśnia najszerszego grzbietu oraz film .
Masaż tensegracyjnyORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

etyka w zawodzie masażysty

TYDZIEŃ X (27.01-31.01)

OPIEKUN MEDYCZNY

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W ramach lekcji wychowania fizycznego zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki cz. 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmiku przedstawiającego grę zespołową – piłka siatkowa (historia, przepisy, ciekawostki).

https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

ZDROWIE PUBLICZNE

układ moczowy (2)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

NERKA -prezentacja

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK II SEMESTR

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W ramach lekcji wychowania fizycznego zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki cz. 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmiku przedstawiającego grę zespołową – piłka siatkowa (historia, przepisy, ciekawostki).

https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

WYCHOWANIE FIZYCZNE

W ramach lekcji wychowania fizycznego zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki cz. 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmiku przedstawiającego grę zespołową – piłka siatkowa (historia, przepisy, ciekawostki).

https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE

Choroba Huntingtona – bez danych (1)(1)

Fenyloketonuria prezentacja

Test zew.styczeń 2021r. – Odpowiedzi przesłać na adres meilowy nauczyciela