Szkoła Medyczna STM

Nauczanie zdalne semestr II

Drodzy Słuchacze, poniżej materiały do pobrania:

Prosimy o pobieranie dokumentów na bieżąco, gdyż co 2 tygodnie będą zastępowane nowymi.

Przydatna platforma do nauki z przedmiotu język angielski oraz działalność gospodarcza : https://epodreczniki.pl/  zakładka kształcenie zawodowe

ADRESY MEILOWE DO NAUCZYCIELI!!!!! → Adresy-meilowe-do-nauczycieli
 
 

TYDZIEŃ I (01.02-07.01.2021)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmu przypominającego przepisy gry w piłkę siatkową, historię tej dyscypliny oraz ciekawostki z nią związane:

 https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

Oparzenia

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

   
Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 
 
Proszę także zrobić prezentację  na wybrany przez siebie temat i odesłać do następnych zajęć:
1.Zawał serca-def,objawy,przyczyn,leczenie
2.Udar mózgu-def.objawy.przyczyny,leczenie
3.Nadcisnienie tętnicze-def.przyczyny,objawy,rodzaje,leczenie
 

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Propedeutyka zdrowia

DO POBRRANIA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmu przypominającego przepisy gry w piłkę siatkową, historię tej dyscypliny oraz ciekawostki z nią związane:

 https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

Język migowy

download(1)

Język angielski

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Zachęcam do wykonania Turbo rozgrzewki 2. Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (jest tam podana liczba i czas ich wykonywania).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa.

https://www.youtube.com/watch?v=z5TgKn8tgas

Zachęcam również do obejrzenia filmu przypominającego przepisy gry w piłkę siatkową, historię tej dyscypliny oraz ciekawostki z nią związane:

 https://www.youtube.com/watch?v=s3xzvK2azH0

Anatomia z fizjologią

Zarys fizjoterapii1

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu1

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Diagnostyka i metodyka w masażu medycznym 1

TYDZIEŃ II (10.02-14.02)

OPIEKUN MEDYCZNY

Język migowy

j.migowy(2)

Informacje dot. organizacji zajęć z j.migowego(1)

karta komunikacji pacjentem gluchym(3)

Kiedy pacjent nie słyszy(3)

Język angielski

Downloads

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Język angielski

Downloads

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

BHP z elementami pierwszej pomocy

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.Data_ 7.02.2021 r N_ T. Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Zagrożenia dla mienia w związku z wykonywaną pracą.Data_ 7.02.2021 r N_ T. Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaną pracą .Data_ 7.02.2021 r N_ T. Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z wykonywaną pracą . Data_ 7.02.202

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Prawa i obowiązki pracodawcy . Data_ 7.02.2021

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Prawa i obowiązki pracownika . Data_ 7.02.2021

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Przepisy i zasady funkcjonowania PIP, PIS, UDT. Data_ 7.02.2021 r N_

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I SEM. Temat_ Podstawowe akty prawne dotyczące BHP Data_ 7.02.2021 r N_ T. Słabosz

Anatomia z fizjologią

Zapoznanie z programem nauczania i przepisami bhp(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Organizacja ochrony zdrowia

ustawa o PIP

USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WZK

Downloads

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

WZK

Downloads

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu2

Zarys fizjoterapii

Zarys-fizjoterapii2

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym2

TYDZIEŃ III (17.02-21.02)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (rozgrzewka, zestaw ćwiczeń, ćwiczenia rozciągające).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa (w przypadku braku siły filmik można zatrzymać zwiększając sobie czas na odpoczynek).

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Ćwiczenia zastosowanie udogodnień u chorych leżących(1)

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

NEURON -budowa

Zdrowie publiczne

PROSZĘ ZROBIĆ PREZENTACJĘ NA WYBRANY TEMAT I ODESŁAĆ NA MAILA p. Maźniak
1.WHO-CHARAKTERYSTYKA
2.NFZ-CHARAKTERYSTYKA
 
 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

PROSZĘ O ODESŁANIE PREZENTACJI!!!! TEMATY BYŁY PODANE W I TYGODNIU!!!!

NEURON -budowa

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Podstawy fizjoterapii

Zarys fizjoterapii

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu część1

Propedeutyka zdrowia

PROSZĘ NAPISAĆ REFERAT NA TEMAT:”NA CZYM POLEGA HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA?”- PROSZĘ ODESŁAĆ  DO ŚRODY24.II-PRZED NASTĘPNYMI ZAJĘCIAMI.POZDRAWIAM

 

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (rozgrzewka, zestaw ćwiczeń, ćwiczenia rozciągające).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa (w przypadku braku siły filmik można zatrzymać zwiększając sobie czas na odpoczynek).

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4

WZK

RAK TRZUSTKI-PREZENTACJA

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Wychowanie fizyczne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Ćwiczenia wykonujcie tak jak na przedstawionym filmie (rozgrzewka, zestaw ćwiczeń, ćwiczenia rozciągające).

Wykonujcie je według swoich możliwości z zachowaniem bezpieczeństwa (w przypadku braku siły filmik można zatrzymać zwiększając sobie czas na odpoczynek).

https://www.youtube.com/watch?v=0BANCqPOWL4

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym3

Zarys fizjoterapii

Zarys-fizjoterapii3

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu3

TYDZIEŃ IV (24.02-28.02)

OPIEKUN MEDYCZNY

Język migowy

Język migowy-teoria

opis znaków daktylograficznych

Informacja do zajęć OM II 25.02.2021

Daktylografia

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Diagnoza terapeutyczna

praca domowa Diagnoza 2- sem1(1)

praca domowa Diagnoza – sem 1(1)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Anatomia z fizjologią

Podział komórki

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Teoretyczne podstawy masażu

Zasady stosowania masażu w chorobach reumatycznych, urazach i chorobach narządu ruchu część 2(1)

zasady stosowania masazu w chorobach układu oddechowego(1)

Zasady stosowania masażu w chorobach reumatycznych, urazach i chorobach narządu ruchu część 1

Zarys fizjoterapii

zarys fizjoterapii – systematyka ćw – część 2

zarys fizjoterapii – systematyka ćw – czesc 1(2)

nauka chodu czesc1(1)

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

diagnostyka – badania podmiotowe pacjenta dla potrzeb masażu część I(1)

diagnostyka – badania podmiotowe pacjenta dla potrzeb masażu część 2(1)

Ból jako objaw diagnostyczny(1)

Metodyka masażu sportowego
Masaż sportowy tylnej strony tułowia(1)

masaż sportowy kkd(1)

masaż sportowy – zasady wykonywania(1)

Organizacja ochrony zdrowia

etyka w zawodzie masażysty(1)

WZK

Rak jelita grubego-PREZENTACJA II

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

WZK

Rak jelita grubego-PREZENTACJA II

Zarys fizjoterapii

Zarys-fizjoterapii4

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu4

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym4

 

TYDZIEŃ V (03.03-07.03)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Duszność

Język angielski

Ang. 7zip

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

anatomia zip 7

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Język angielski

Ang. 7zip

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

ter. zaj

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Podstawy fizjoterapii

Zarys fizjoterapii 2

Teoretyczne podstawy masażu

masaż część 2

Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_Metody organizacji stanowisk pracy.Data_ 7.03.2021 N_ Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Wymagania bhp, budynki, pomieszczenia .Data_ 7.03.2021 N_ Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Wymagania bhp, budynki pomieszczenia.Data_ 7.03.2021 N_ Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Eksploatacja urządzeń elektrycznych i aparatury medycznej.Data_ 7.03.2021 r Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Kryteria oceny czynników środowiskowych pracy.Data_ 7.03.2021 r N_ Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka Data_ 7.03.2021 r N; Teresa Słabosz

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Skutki oddziaływania czynników środowiska pracy na organizm człowieka N_ Teresa Słabosz Data_ 7.03.2021 r

BHP z elementami pierwszej pomocy. T.Mas. I sem . Temat_ Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe.Data_ 7.03.2021 r N_ Teresa Słabosz (1)

Propedeutyka zdrowia

prop.zd

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Język angielski

Ang. 7zip

WZK

Rak jelita grubego-PREZENTACJA II(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Zarys-fizjoterapii5

Teoretyczne podstawy masażu5

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym5

TYDZIEŃ VI (10.03-14.03)

OPIEKUN MEDYCZNY

Wychowanie fizyczne

„Ćwiczenia na domowej drabince koordynacyjnej”

W przesłanym linku znajduje się film z propozycją 39 ćwiczeń na domowej drabince koordynacyjnej. Drabinkę wykonujecie wg instrukcji. Ćwiczenia wykonujemy do czasu ich opanowania.

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

Język migowy

ćwiczenia Odczytaj hasła zapisane daktylograficznie

Ćwiczenia odczytaj wyrazy i zaprezentuj Informacja do zajęć 11 marca

 

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Zarys fizjoterapii

zarys fizjoterapii 3

Teoretyczne podstawy masażu

masaż 3

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Wychowanie fizyczne

„Ćwiczenia na domowej drabince koordynacyjnej”

W przesłanym linku znajduje się film z propozycją 39 ćwiczeń na domowej drabince koordynacyjnej. Drabinkę wykonujecie wg instrukcji. Ćwiczenia wykonujemy do czasu ich opanowania.

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

Organizacja ochrony zdrowia

Ustawa z 6.11.2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 06.04.2020 roku

Zarys fizjoterapii

Elektrolecznictwo word(1)

Światłolecznictwo. word (1)

Diatermia. word

Teoria masażu

teoria masażu IIr, III sem 1

Teoria masażu IIr, III sem 3

Teoria masażu IIr, III sem 2

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

testy funkcjonalne czesc 1 IIr, III sem

badanie przedmiotowe IIr, IIIsem, część 2

badanie przedmiotowe IIr, III sem

 

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Wychowanie fizyczne

„Ćwiczenia na domowej drabince koordynacyjnej”

W przesłanym linku znajduje się film z propozycją 39 ćwiczeń na domowej drabince koordynacyjnej. Drabinkę wykonujecie wg instrukcji. Ćwiczenia wykonujemy do czasu ich opanowania.

https://www.youtube.com/watch?v=Kkoi9UatWv8

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń

Teoretyczne podstawy masażu

Teoretyczne podstawy masażu6

Zarys fizjoterapii

Zarys-fizjoterapii6

Diagnostyka i systematyka ćwiczeń w masażu medycznym

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym6

TYDZIEŃ VII (17.03-19.03)

OPIEKUN MEDYCZNY

Anatomia

MIAŻDZYCA, CH.NIEDOKRWIENNA SERCA-TEB

PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ -MIN 20 SLAJDÓW I PRZESŁAĆ  NA MAILA  Pani Maźniak DO 15 IV
TEMAT „ZAWAŁ SERCA”

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Definiowanie podstawowych pojęć dotyczących profilaktyki(1)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Anatomia

CH.ALZHEIMERA ,CH.PARKINSONA,PADACZKA-TEB

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

zarys fizjoterapii 4

masaż 4

Propedeutyka zdrowia

WITAM,PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ PREZENTACJĘ -min 20 slajdów i przesłac mi na maila do 15 IV 
TEMAT „WPŁYW ZANIECZYSZCZEŃ NA ZDROWIE CZŁOWIEKA”
 
 
 
 

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

WZK

MIAŻDZYCA, CH.NIEDOKRWIENNA SERCA-TEB(1)

masaż sportowy II rok klatka piersiowa część 1

Masaż sportowy II rok kg część I

Masaż sportowy II rok brzuch

Masaż sportowy II rok klatka piersiowa część II

Teoria masażu II rok III sem 4

testy funkcjonalne kregosłupa część II magnetoterapia word(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Teoretyczne podstawy masażu7

Zarys-fizjoterapii7

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym7

TYDZIEŃ VIII (24.03-28.03)

OPIEKUN MEDYCZNY

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Bandażowanie kończyny górnej

Bandażowanie kończyny dolnej

Bandażowanie głowy

Bandażowanie

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Stm, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Wymiana pampersów, pieluchomajtek. _1_T. Słabosz

Stm, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Wymiana pampersów, pieluchomajtek. _2_T. Słabosz

Stm, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Temat_ Wykonywanie pomiaru temperatury ciała, zapis w karcie gorączkowej .27.03.2021

Stm, OM2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_ Podawanie pacjentowi basenu, kaczki_2_27.03.2021 T.Słabosz

Stm, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. Temat_ Podawanie pacjentowi basenu, kaczki.27.03.2021.T.Słabosz

Stm, OM2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_

Planowanie i organizowanie pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego. Data;27.03.2021 N;T. Słabosz

Stm, OM2,Przedmiot_ Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_ Etyka w zawodzie opiekuna medycznego.Data_ 27.03.2021.N;T.Słabosz

Stm, OM2,Przedmiot_ Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_ Segregowanie zużytego sprzętu, przyborów, materiałów i środków. Odpady medyczne.Data_ 27.03.2021 N; T.Słabosz

Stm, OM2,Przedmiot_ Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_Algorytm czynności higienicznych i pielęgnacyjnych.data_27.03.2021. N_T. Słabosz

Stm, OM2,Przedmiot_ Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.Temat_ Wykonywanie pomiaru masy ciała i wzrostu.Data_ 27.03.2021. N_ T. Słabosz

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 1. Omówienie ćwiczenia str. 10 poradnika, 4.1.3. Ocena stanu fizycznego, psychicznego i społecznego na podstawie opisu przypadku.

 2. Pracownia umiejętności społecznych:

  – pojęcie umiejętności społecznych i defektów spolecznych,

  – cele pracowni umiejętności społecznych,

  – kompetencje spoleczne,

  – bariery komunikacyjne,

  – komunikowanie się z osobami niepełnosprawnymi.

Proszę zapoznać się z zagadnieniami wykorzystując poradnik: Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej, str. 11-15.

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

PROSZĘ O ODESŁANIE ZADANYCH W UBIEGŁYM TYGODNIU PRAC!!!!

Anatomia z fizjologią

Postać człowieka jako całość

Teoretyczne podstawy masażu

masaz 5

Zarys fizjoterapii

zarys fizjoterapii 6

Pracownia masażu

Pracownia masażu kark

Masaż 6

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Organizacja ochrony zdrowia

Projekt-kodeksu-ochrona-zdrowia-23.11.2020 PRZEWODNIK_PO_RODO_w_służbie_zdrowia

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (1) (1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym8

Zarys-fizjoterapii8

Teoretyczne podstawy masażu8

Pracownia masażu

AROMATERAPIA teb

TYDZIEŃ IX (07.04-11.04)

OPIEKUN MEDYCZNY

WF

Przesyłam zadanie do wykonania na lekcji wychowania fizycznego: 

„Hip Hop – nauka podstawowych kroków” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UaGLf1NLk

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie taneczną rozgrzewkę

– w miarę swoich możliwości uczycie się podstawowych kroków Hip Hop-u

– tempo ćwiczeń dostosowujecie do swoich możliwości

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

W związku z sukcesami naszych tenisistów przesyłam również link do filmiku o historii i przepisach gry w tenisa:

https://www.youtube.com/watch?v=cCxI26KOTp0

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

opiekun medyczny I rok II s(2)

JĘZYK MIGOWY

Dlaczego nie slyszysz, czy mnie rozumiesz

Informacja do zajęć 08.04.2021

Gdzie mieszkasz

Kim jesteś

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

STM,OM2,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Ćwiczenia ruchowe.10.04.2021.N_T.Słabosz

Dokument bez tytułu (1)

STM,OM2,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Asekuracja przy zmianie pozycji.10.04.2021.N_T.Słabosz

STM, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Problemy zawodowe w pracy opiekuna medycznego.10.04.2021.N_ T.Słabosz

STM,OM2,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_Diagnoza stanu chorobowego. Obserwacja.N.T.Słabosz

STM, OM2,Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T_ Wpływ warunków pracy na wykonywanie zadań opiekuna medycznego. T. Słabosz

STM, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną. T_ Zapobieganie zakażeniom. T. Słabosz

STM, OM2, Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną.T_ Wygoda i bezpieczeństwo chorego. T. Słabosz. STM, OM2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną T.Ćwiczenia bierne. T. Słabosz.

JĘZYK ANGIELSKI

angielski (2)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

terapeuta zajęciowy II rok IVs(2)

TERAPIA ZAJĘCIOWA

CAPD

układ ruchu

choroby genetyczne

JĘZYK ANGIELSKI

angielski (2)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

działalność gospodarcza w jedn organizacyjnej

PRACOWNIA MASAŻU

Prcownia masażu 1

ZARYS FIZJOTERAPII

zarys fizjoterapii 7

TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU

masaż 7

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

WF

Przesyłam zadanie do wykonania na lekcji wychowania fizycznego: 

„Hip Hop – nauka podstawowych kroków” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UaGLf1NLk

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie taneczną rozgrzewkę

– w miarę swoich możliwości uczycie się podstawowych kroków Hip Hop-u

– tempo ćwiczeń dostosowujecie do swoich możliwości

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

W związku z sukcesami naszych tenisistów przesyłam również link do filmiku o historii i przepisach gry w tenisa:

https://www.youtube.com/watch?v=cCxI26KOTp0

WZK

Zakażenia ukł.moczowego

ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

Szanowni Państwo, dzisiejsze zajęcia zostaną poświęcone  zagadnieniom dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego raz ubezpieczeniom z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Przygotowując materiały do zajęć korzystałam ze stron internetowych:
 – 07.04.2021 rok. www.isap.pl – 07.04.2021 rok

ustawa z dnia 30.10.2002 roku – tzw. wypadkowa(1)

ustawa z 27.08.2004 roku(1)

Rozpozrądzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18.12.2002 roku(1)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 roku(1)

Komentarz wypadkowy – do internetu(1)

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

WF

Przesyłam zadanie do wykonania na lekcji wychowania fizycznego: 

„Hip Hop – nauka podstawowych kroków” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=Z0UaGLf1NLk

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie taneczną rozgrzewkę

– w miarę swoich możliwości uczycie się podstawowych kroków Hip Hop-u

– tempo ćwiczeń dostosowujecie do swoich możliwości

Pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń.

W związku z sukcesami naszych tenisistów przesyłam również link do filmiku o historii i przepisach gry w tenisa:

https://www.youtube.com/watch?v=cCxI26KOTp0

WZK

TEST zew.  TEST ZEWNĘTRZNY -proszę rozwiązać i przesłać odpowiedzi

Zakażenia ukł.moczowego(1)

Transplatologia-prezentacja-poprawionaII

ZARYS FIZJOTERAPII

Zarys-fizjoterapii8(1)

DIAGNOSTYKA I SYSTEMATYKA ĆWICZEŃ W MASAŻU MEDYCZNYM

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym8(1)

TEORETYCZNE PODSTAWY  MASAŻU

Teoretyczne podstawy masażu8(1)

PRACOWNIA MASAŻU

aromamasaż techniki

TYDZIEŃ X (14.04-18.04)

OPIEKUN MEDYCZNY

ZDROWIE PUBLICZNE

GŁÓWNE systemy opieki w POLSCE-OPIEKUN MEDYCZNY

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

PREZENTACJA -OKO

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ARTETERAPIA

Proszę o zapoznanie się z poniższymi filmami dotyczącymi mas 
plastycznych.
Proszę o wykonanie pracy plastycznej z plasteliny wg własnego pomysłu 
lub inspirowanej jednym z filmów i przesłania zdjęcia na adres email: 
neofuturnet@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=mL5g1TRuezY
https://www.youtube.com/watch?v=hdCASUHsvW4
https://www.youtube.com/watch?v=55LuedsR7go
https://www.youtube.com/watch?v=xtyX5NFdTDM
https://www.youtube.com/watch?v=nA3TPm-A4BY
https://www.youtube.com/watch?v=w_cupttsuJg&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=u6cIDAP0qCY
https://www.youtube.com/watch?v=PIOPWaDFAqs
https://www.youtube.com/watch?v=cQM-O6HYk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=_5B00D1VbIc
https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4
https://www.youtube.com/watch?v=Qfto958glHI
https://www.youtube.com/watch?v=5xejLr-lA9A
https://www.youtube.com/watch?v=ODdR74NIq6Y


ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ
PREZENTACJA -OKO

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

PROPEDEUTYKA ZDROWIA

Otyłość

proszę przeczytać i napisać notatkę na temat: ROLA MASAŻYSTY W WALCE Z OTYŁOŚCIĄ
NOTATKĘ PROSZĘ ODESŁAĆ

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

WZK

Transplatologia-prezentacja-poprawionaII(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

ZARYS FIZJOTERAPII

Zarys-fizjoterapii10

DIAGNOSTYKA I SYSTEMATYKA ĆWICZEŃ W MASAŻU MEDYCZNYM

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym10

TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU

Teoretyczne podstawy masażu10

TYDZIEŃ XI (21.04-25.04)

OPIEKUN MEDYCZNY  I ROK II SEMESTR

DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE NAD OSOBĄ CHORĄ I NIESAMODZIELNĄ

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Zaliczanie słania łóżka. STM,T.Przygotowanie łóżka na przyjęcie chorego..P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz

_STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Wymiana worka stomijnego._1_ _

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Wymiana worka stomijnego._2_ _

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Opróżnianie worka na mocz. _

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T _Zaliczenie słanie łóżka pustego.

_STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Zakładanie i zmiana cewnika zewnętrznego.

_STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T _ Stosowanie przepisów. _STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Zakładanie i zmiana cewnika zewnętrznego _ 2 _

_STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Przemieszczanie osoby chorej. _

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T.Opróżnianie worka na mocz._2_ _

STM,P.Działania opiekuńcze nad osobą chora i niesamodzielną.24.04.2021T.Słabosz.OM 2 T _ Układanie chorego w łóżku.

Definiowanie choroby

Definiowanie zdrowia

Profilaktyka zakażeń w opiece zdrowotnej

JĘZYK MIGOWY

Barwa

Informacja do zajęć 22.04.2021

Przestrzeń

Rachuba czasu

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY I ROK II SEMESTR

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA

wyjaśnienie do ustawy o działalności leczniczej(1)

ustawa z dnia 15.04.2011 roku o działalnosci leczniczej(1)

Rozporządzenie MZ z dnia 26.03.2019 roku(1)

TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU

Teoria masazu ll r, lll sem 7 T

eoria masażu ll r, lll sem 6

Teoria masażu ll r, lll sem 5

MASAŻ SPORTOWY

Masaż sportowy ll r masaż sportowy całego ciała

Masaż sportowy llr kark i szyja

Masaż sportowy ll rok konczyna górna

ZARYS FIZJOTERAPII

zarys fizjoterapii ll r, lll sem – elektrolecznictwo

Zarys fizjoterapii ll r, lll sem – krioterapia

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym11

Teoretyczne podstawy masażu11

Zarys-fizjoterapii11

TYDZIEŃ XII (28.04-30.04)

OPIEKUN MEDYCZNY

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu: 

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu cz.1” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=-NgJJTaopb8

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie rozgrzewkę

– następnie wykonujecie ćwiczenia pokazujące podstawowe elementy kickboxingu oraz inne ćwiczenia ogólnorozwojowe

– na zakończenie wykonujecie ćwiczenia rozluźniające oraz rozciągające

pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń (odsuwamy niebezpieczne przedmioty, uważamy na śliskie powierzchnie itp.)

–  wszystkie ćwiczenia wykonujemy w miarę swoich możliwości (w przypadku zmęczenia zwiększamy czas odpoczynku (PAUZA) lub opuszczamy zbyt trudne ćwiczenia)

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

ANATOMIA

układ moczowy (2)(1)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

pracownia masażu klatka piersiowa

masaz 9

zarys fizjoterapii 9

SUPLEMENTY W SPORCIE I-pop

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu: 

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu cz.1” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=-NgJJTaopb8

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie rozgrzewkę

– następnie wykonujecie ćwiczenia pokazujące podstawowe elementy kickboxingu oraz inne ćwiczenia ogólnorozwojowe

– na zakończenie wykonujecie ćwiczenia rozluźniające oraz rozciągające

pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń (odsuwamy niebezpieczne przedmioty, uważamy na śliskie powierzchnie itp.)

–  wszystkie ćwiczenia wykonujemy w miarę swoich możliwości (w przypadku zmęczenia zwiększamy czas odpoczynku (PAUZA) lub opuszczamy zbyt trudne ćwiczenia)

WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE

KAMICA NERKOWA,OSTRE USZKODZENIE NEREK-TEB

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Przesyłam zadanie do wykonania w tym tygodniu: 

„Ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami kickboxingu cz.1” (link do filmiku)

https://www.youtube.com/watch?v=-NgJJTaopb8

– wspólnie z prowadzącym wykonujecie rozgrzewkę

– następnie wykonujecie ćwiczenia pokazujące podstawowe elementy kickboxingu oraz inne ćwiczenia ogólnorozwojowe

– na zakończenie wykonujecie ćwiczenia rozluźniające oraz rozciągające

pamiętamy o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczeń (odsuwamy niebezpieczne przedmioty, uważamy na śliskie powierzchnie itp.)

–  wszystkie ćwiczenia wykonujemy w miarę swoich możliwości (w przypadku zmęczenia zwiększamy czas odpoczynku (PAUZA) lub opuszczamy zbyt trudne ćwiczenia)

WYBRANE ZAGADNIENIA KLINICZNE

KAMICA NERKOWA,OSTRE USZKODZENIE NEREK-TEB

DIAGNOSTYKA I SYSTEMATYKA ĆWICZEŃ W MASAŻU MEDYCZNYM

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym12

ZARYS FIZJOTERAPII

Zarys-fizjoterapii12

TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU

Teoretyczne podstawy masażu12

TYDZIEŃ XIII (05.05-09.05)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

ANATOMIA Z FIZJOLOGIĄ

Anatomia z fizjologią – materiały

TYDZIEŃ XIV (13.05-16.05)

TECHNIK MASAŻYSTA I ROK I SEMESTR

Propedeutyka zdrowia

Suplementy w życiu człowieka – suplementacja jest ważna

Zarys fizjoterapii

zarys fizjoterapi 10

Podstawy masażu

masaż 10

TYDZIEŃ XV

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK III SEMESTR

Organizacja ochrony zdrowia

ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa(1) USTAWA O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH(1) Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstawy wymiaru składek(1)

TECHNIK MASAŻYSTA II ROK IV SEMESTR

WZK

Nadcisnienie tętnicze-Prezentacja

MIAŻDZYCA, CH.NIEDOKRWIENNA SERCA-TEB(2)

ZARYS FIZJOTERAPII

Zarys-fizjoterapii15

DIAGNOSTYKA I SYSTEMATYKA ĆWICZEŃ W MASAŻU MEDYCZNYM

Diagnostyka-i-metodyka-w-masazu-medycznym15

TEORETYCZNE PODSTAWY MASAŻU

Teoretyczne podstawy masażu15