Szkoła Medyczna STM

Technik sterylizacji medycznej

OKRES KSZTAŁCENIA: 1 ROK (2 SEMESTRY)

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Przeprowadza i dokumentuje on procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik sterylizacji medycznej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • zakładach opieki zdrowotnej, m.in. szpitalach – centralnych sterylizatorniach, pracowniach endoskopowych, podręcznych sterylizatorniach na blokach operacyjnych,
 • zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych,Technik sterylizacji
 • gabinetach stomatologicznych,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • studiach tatuażu.

Absolwenci kierunku technik sterylizacji medycznej posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesu mycia, dezynfekcji
  i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod
  i urządzeń,
 • samodzielnego wykonywania procesu dekontaminacji, czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji wykonywanych czynności,
 • znajomości rodzajów opakowań używanych do zapakowania narzędzi do sterylizacji oraz rodzajów środków dezynfekcyjnych,
 • prowadzenie działalności marketingowej, ocenianie i analizowanie rynku w celu określenia popytu na surowce farmaceutyczne, kosmetyki i sprzęt medyczny.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ