Szkoła Medyczna STM

Technik ortopeda

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

Zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego
i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. Realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne oraz dostosowuje przedmioty ortopedycznych do potrzeb użytkownika. Prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi, wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych, dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej, pobiera miary, wykonuje pozytywy gipsowe, dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik ortopeda posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • przychodniach i szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacji,frau wird von einem physiotherapeuten behandelt
 • zakładach usprawniania leczniczego,
 • poradniach zaopatrzenia ortopedycznego,
 • punktach dystrybucji przedmiotów ortopedycznych,
 • zakładach wytwórczych i naprawczych sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego.

Absolwenci kierunku technik sterylizacji medycznej posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
 • dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
 • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
 • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ