Szkoła Medyczna STM

Technik masażysta – kwalifikacje

Pełne kwalifikacje

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik masażysta posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • korzystania z wiedzy z zakresu nauk medycznych i humanistycznych podczas wykonywania zadań zawodowych;
 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem;
 • wyjaśniania zasad i technik podstawowych metod masażu;
 • wyjaśniania wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywania masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu;
 • wykrywania i usuwania za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 • stosowania masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu w leczeniu chorych;
 • wykonywania masażu punktowego;
 • wykonywania masażu metodą Schantala;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego;
 • prowadzenia dokumentacji pacjenta;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych;
 • współpracowania w zespole terapeutycznym;
 • planowania i organizowania własnej pracy;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • korzystania z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych;
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.