Szkoła Medyczna STM

Technik masażysta

OKRES KSZTAŁCENIA: 2 LATA (4 SEMESTRY)

 Wykonuje zabiegi masażu oraz inne zabiegi fizykoterapeutyczne – stosuje różnorodne metody
i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację chorych.

Wykształceni przez nas absolwenci kierunku technik masażysta posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik;Beautiful young naked brunette woman getting massage
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zespołach rehabilitacyjnych (gabinetach) w przychodniach;
 • zespołach rehabilitacyjnych zakładów pracy chronionej;
 • zespołach rehabilitacyjnych turnusów rehabilitacyjnych;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach kosmetycznych;
 • klubach sportowych.

 

Absolwenci kierunku technik masażysta posiadają kwalifikacje w zakresie:

 • nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem;
 • wyjaśniania zasad i technik podstawowych metod masażu;
 • wyjaśniania wpływu fizykoterapii i kinezyterapii na organizm człowieka;
 • wykonywania masażu klasycznego w profilaktyce i leczeniu;
 • wykrywania i usuwania za pomocą masażu segmentarnego zmian odruchowych w skórze, tkance łącznej, mięśniach i okostnej w schorzeniach narządów wewnętrznych;
 • stosowania masażu izometrycznego i drenażu limfatycznego oraz innych technik masażu
  w leczeniu chorych;
 • wykonywania masażu punktowego;
 • wykonywania masażu metodą Shantala;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego;
 • prowadzenia dokumentacji pacjenta;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych;
 • planowania i organizowania własnej pracy;
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;
 • organizowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • stosowania przepisów prawa dotyczących wykonywania zadań zawodowych oraz działalności gospodarczej.

Absolwenci tego kierunku otrzymują świadectwo ukończenia szkoły oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wraz z suplementem w języku polskim i angielskim honorowanym na terenie Unii Europejskiej.

 

Szkolny plan nauczania.pdf - POBIERZ