Szkoły   STM

Siedziba szkoły

Zapraszamy na wirtualny spacer do Technikum STM w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej ul. Nadrzeczna 7):
Wirtualny spacer