Szkoły   STM

OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie:

M172_inf_oplaty_zalacznik_26a_02_01_2017(1)