Szkoły   STM

OPŁATY ZA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU MATURALNEGO

Informacja o opłatach za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszonych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie: Inf.o_oplatach_za_przeprowadzenie_eg._matur.