Szkoły   STM

Oferta ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Pragniemy zaproponować Państwu ofertę ubezpieczeniową w Allianz Polska S.A., która jest przeznaczona dla Słuchaczy Szkół STM.

Suma ubezpieczeniowa wynosi 10 000,00 zł.

Składka za 1 osobę wynosi 31,50 zł.

Wpłaty będą przyjmowane wyłącznie w sekretariacie szkoły przy Al. NMP 24 lok. 13, w godzinach pracy sekretariatu do dnia 30.11.2016 roku.