Szkoły   STM

Oferta edukacyjna STM

Bogata oferta Szkół STM w zakresie poziomów, typów i kierunków kształcenia spełnia standardy współczesnego rynku edukacyjnego. Dbamy o dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno do potrzeb uczniów i słuchaczy jak i zmian zachodzących na rynku pracy.

Kształcimy w kilku typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcącym STM

Oferta liceum przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum lub zasadniczą szkołę zawodową. Nasze liceum jest szkołą ogólnokształcącą, umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowującą do nauki na uczelniach wyższych.

  • Technikum STM

Oferta Technikum STM skierowana jest do absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. 
Proponujemy naukę w szkole 4-letniej dla absolwentów gimnazjów i 5-letniej dla tych, którzy ukończyli szkołę podstawową. Nauka w szkole umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zdobycie świadectwa dojrzałości.

  • Szkole Medycznej STM

Oferta szkoły medycznej przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią. Nauka w szkole medycznej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  • Szkole Językowej British STM

Oferta szkoły językowej przeznaczona jest dla wszystkich: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych oraz pracowników firm. Umożliwiamy naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych.