Szkoły   STM

Oferta edukacyjna STM

Bogata oferta Szkół STM w zakresie poziomów, typów i kierunków kształcenia spełnia standardy współczesnego rynku edukacyjnego. Dbamy o dostosowanie oferty edukacyjnej zarówno do potrzeb uczniów i słuchaczy jak i zmian zachodzących na rynku pracy.

Kształcimy w kilku typach szkół:

  • Liceum Ogólnokształcącym STM

Oferta Liceum STM przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych. Proponujemy naukę w szkole 4-letniej. Nasze liceum jest szkołą ogólnokształcącą, umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowującą do nauki na uczelniach wyższych.

  • Technikum STM

Oferta Technikum STM skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych. Proponujemy naukę w szkole 5-letniej. Szkoła umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zdobycie świadectwa dojrzałości.

  • Szkole Medycznej STM

Oferta Szkoły Medycznej STM przeznaczona jest dla osób dorosłych, które ukończyły szkołę średnią. Nauka w szkole medycznej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  • Szkole Językowej British STM

Oferta szkoły językowej przeznaczona jest dla wszystkich: dzieci, młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych oraz pracowników firm. Umożliwiamy naukę języków obcych na różnych poziomach zaawansowania oraz w różnych grupach wiekowych.