Szkoły   STM

ODBIÓR ŚWIADECTW

Informacja dla tegorocznych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego STM.

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM informuje, iż świadectwa ukończenia szkoły można odbierać w sekretariacie przy Al. NMP 24 lok. 12.