Szkoły   STM

ODBIÓR ŚWIADECTW

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych Szkoły Twórczego Myślenia informuje, że świadectwa ukończenia szkoły można odbierać od dnia 02.06.2021 roku w sekretariacie szkoły przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie.