Szkoły   STM

ODBIÓR ŚWIADECTW

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM informuje, że świadectwa ukończenia szkoły można odbierać w sekretariacie przy ul. Kilińskiego 5 w Częstochowie.