Szkoły   STM

MATURA POPRAWKOWA

Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego STM przypomina, że pisemny egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. o godz. 9:00 w macierzystej szkole zdających.

Prosimy, aby Słuchacze przyszli 30 min. przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego.

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Egzamin odbędzie się w sali numer 1 w Liceum Ogólnokształcącym im. J.Słowackiego (ul. Kościuszki 8).