Szkoły   STM

Matura 2021

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Nadrzeczna 7) od dnia 5 lipca 2021 roku. Także 5 lipca w godzinach 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 24 sierpnia 2021 roku godz. 9:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie do 12 lipca 2021 roku pisemnego Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Zał. 7).

Egzamin poprawkowy nie podlega dodatkowej opłacie.