Szkoły   STM

Matura 2020

Wyniki egzaminu maturalnego i świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie szkoły (ul. Kilińskiego 5) od dnia 11 sierpnia 2020 roku. Także 11 sierpnia od godz. 8:00 na stronie https://serwis.oke.jaworzno.pl/M20/index.php zostaną zamieszczone wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym: 8 września 2020 roku godz. 14:00.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 18 sierpnia 2020 roku pisemnego oświadczenia o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (Zał. 7).

Egzamin poprawkowy nie podlega dodatkowej opłacie.