Szkoły   STM

MATURA 2015

Informacje na temat egzaminu maturalnego dla absolwentów liceum ogólnokształcącego od roku szkolnego 2014/2015 dostępne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (http://www.cke.edu.pl/index.php/egzamin-maturalny-left).