Szkoły   STM

Listy zakwalifikowanych kandydatów do klas pierwszych

Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia do Technikum STM są dostępne w sekretariacie szkoły przy ul. Nadrzecznej 7.

Zapraszamy 🙂