Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

Oferta Liceum STM przeznaczona jest dla absolwentów szkół podstawowych. Proponujemy naukę w szkole 4-letniej. Nasze liceum jest szkołą ogólnokształcącą, umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz przygotowującą do nauki na uczelniach wyższych.

Kto może zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

Uczniem Liceum Ogólnokształcącego STM może zostać każda osoba, która:

 • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową.

Jak zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego STM

Należy udać się do punktu rekrutacyjnego przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej) wraz z rodzicem/opiekunem i dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 2. Po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 2 fotografie legitymacyjne
  4. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej*

(*dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku wystąpienia obniżonych wymagań edukacyjnych)