Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Rekrutacja

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

Kto może zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży

Uczniem Liceum Ogólnokształcącego STM może zostać każda osoba, która:

 • ukończyła 8-letnią szkołę podstawową.

Jak zostać uczniem Liceum Ogólnokształcącego STM

Należy udać się do punktu rekrutacyjnego przy ul. Nadrzecznej 7 w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej) wraz z rodzicem/opiekunem i dostarczyć:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania poniżej)
 2. Po zakończeniu roku szkolnego dostarczyć:
  1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
  2. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  3. 2 fotografie legitymacyjne
  4. Orzeczenie lub opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej*

(*dokument wymagany w przypadku wystąpienia potrzeby kształcenia specjalnego, bądź w przypadku wystąpienia obniżonych wymagań edukacyjnych)