Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Liceum ogólnokształcące STM

Studentki

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE STM zaprasza!

Liceum Ogólnokształcące STM oferuje naukę w klasach o profilach:

Oferta edukacyjna szkoły skierowana jest do absolwentów szkół podstawowych.

Proponujemy naukę w 4-letniej szkole.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

W pracy z młodzieżą nauczyciele Liceum STM w Częstochowie wykorzystują
nowoczesne metody i techniki nauczania.

Szkoła wyposażona jest w liczne pomoce naukowe, tablice multimedialne, rzutniki, komputery stacjonarne oraz laptopy.

Zapraszamy do Liceum STM w Częstochowie (budynek Wyższej Szkoły Lingwistycznej ul. Nadrzeczna 7): wirtualny spacer

Oferta szkoły skierowana jest także do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapewniamy rewalidację indywidualną w wymiarze  2 godzin tygodniowo.

 

Nauka w naszym liceum jest bezpłatna