Szkoły   STM

Komunikat dla Maturzystów

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi w sprawie organizacji egzaminów maturalnych.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021r. egzaminów