Szkoły   STM

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 w Technikum STM

w Częstochowie

 

 

Zajęcia dydaktyczne

klasy I – IV (5-letnie) od 1.09.2022 r. do 23.06.2023 r.

                             klasa  IV (4-letnia) od 1.09.2022 r. do 28.04.2023 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

2.09.2022 r., 14.10. 2022 r., 31.10.2022 r. 29.11.2022 r., 2-8.05.2023 r., 9.06.2023 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna    

23-31 grudnia 2022 r.

 

Ferie zimowe                                

16-27 stycznia 2023 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna 

6-11 kwietnia 2023 r.

 

Egzamin maturalny

od 4 do 23 maja 2023 r. – część pisemna

od 10 do 23 maja 2023 r. – część ustna

 

Zebrania z rodzicami

pierwsze 8 września 2022 r.

kolejne co 2 miesiące

na miesiąc przed klasyfikacją: 15 grudnia 2022 r. – za I półrocze

                                              18 maja 2023 r. – za II półrocze