Szkoły   STM

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

HARMONOGRAM CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


06.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00 język polski (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język polski (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
07.05.2019 r. (wtorek) godz. 9:00 matematyka (poziom podstawowy, 170 min.) – sala 6 LO im. J.Słowackiego (sala 5 – szatnia)
08.05.2019 r. (środa) godz. 9:00 język angielski (poziom podstawowy, 120 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 język angielski (poziom rozszerzony, 150 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
09.05.2019 r. (czwartek) godz. 9:00 matematyka (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 filozofia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
10.05.2019 r. (piątek) godz. 9:00 biologia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
13.05.2019 r. (poniedziałek) godz. 9:00 chemia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)
godz. 14:00 informatyka (poziom rozszerzony, cz. I 60 min. cz. II 150 min.) – sala 3.03 (III piętro) TEB Częstochowa Pułaskiego 4/6
15.05.2019 r. (środa) godz. 9:00 geografia (poziom rozszerzony, 180 min.) – sala 1 Kilińskiego 5 (przy sekretariacie)

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE MATERIAŁÓW I PRZYBORÓW POMOCNICZYCH, Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ ZDAJĄCY NA EGZAMINIE MATURALNYM W 2019 ROKU


Komunikat o przyborach

 

HARMONOGRAM CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO


Język polski 21.05.2019 r. (wtorek) godz. 16:00
Język angielski 23.05.2019 r. (czwartek) godz. 16:00

 

Prosimy, aby Słuchacze zgłosili się z dokumentem stwierdzającym tożsamość 30 min. przed rozpoczęciem pisemnego egzaminu maturalnego. Egzaminy odbędą się w sali 1 przy ul. Kilińskiego 5 (przy sekretariacie).

 

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO


Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – 04.07.2019 r.